Asylbarna trenger politikere med visdom i hjertet

Østfold Venstre mener barnekonvensjonen må ratifiseres fullt ut og dagens praksis må endres slik at hensynet til barns beste teller mer enn innvandringsregulerende hensyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Asylbarn

Foto: ukjent

Venstre mener det er inhumant at barn må leve i uvisshet og frykt i mange år grunnet dagens innvandringspolitikk. Mange barn har en oppvekst i Norge preget av redsel for å bli kastet ut selv om de er født i landet eller har bodd mesteparten av livet sitt her.

Venstre mener at hensynet til barnets beste må tydeliggjøres i større grad i samsvar med Norges menneskerettslige forpliktelser. Norge må derfor ratifisere FNs barnekonvensjon.

Barn som har levd mange år i Norge, må få opphold ut fra sterke medmenneskelige hensyn grunnet særlig tilknytning til Norge. Barnas beste må gå foran innvandringsregulerende hensyn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**