Forslår å redusere sosial ulikhet

– Det er store ulikheter kommunene i mellom når det gjelder andelen av innbyggerne som er fattige. Dagens inntektsmodell for kommunene tar ikke hensyn til det, men sementerer sosial ulikhet mellom kommunene, sier stortingskandidatene Per Magnus Finnanger Sandsmark og Martine Lindh Løkke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark, Martine Lindh Løkke

Foto: Truls Breda

Stortingskandidatene Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) og Martine Lindh Løkke foreslo, og fikk et enstemmig fylkesårsmøte med seg, å endre inntektsmodellen for kommunene slik at kommuner med lavt utdanningsnivå ikke straffes med lavere inntekter per barnehagebarn slik det er i dag.

Programendringsforslaget lyder slik:

Det er store ulikheter kommunene i mellom når det gjelder andelen av innbyggerne som er fattige. Dagens inntektsmodell for kommunene er med på å sementere sosial ulikhet mellom kommunene. Venstre vil fjerne kriteriet om høyt utdanningsnivå for utregning av støtte per barn i barnehagealder, slik at kommuner med lavt utdanningsnivå får større muligheter til å utjevne denne forskjellen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**