Nynorskscene i Bergen sentrum

Hordaland fylkesutval har i dag løyvd 500 000,- til eit forprosjekt for lokalisering av Hordaland teater i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Hordaland fylkesutval har i dag løyvd 500 000,- til eit forprosjekt for lokalisering av Hordaland teater i sentrum.

Det er veldig gledelig at ein no er kommen så langt. Eg vonar dette er starten på ei etablering av ei skikkelig nynorsk teaterscene i Bergen sentrum, seier Mona Haugland Hellesnes

Forprosjektet vil forhåpentlegvis gje grunnlag for ei flytting i løpet av 1 års tid, gitt statleg medverknad i ei eller anna form.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**