Høyre er på kollisjonskurs med elever og lærere, mener Venstre

Ber byrådet avblåse forsøksordning med karakterer i 7. klasse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

skole

Foto: vho

Fra neste høst ønsker byrådet å innføre karakterer for syvendeklassinger i Bergen.

– Vi ønsker å gjøre et forsøk med å gi karakterer til syvendeklassinger. Forsøket vil vare i ett år. Så vil vi se på resultatet før vi gjør et videre valg, sa skolebryåd Harald Victor Hove (H) til Bergens Tidende fredag.

Velgerne bør få si sitt
Selv om byrådet har flertall, ber både Arbeiderpartiet og Venstre om at forsøket avblåses, eller i det minste utsettes.

– I Bergen er dette ikke diskutert, det står ikke i byrådsplattformen og velgerne har ikke fått sagt sitt. Vi mener Høyre bør besinne seg og vente til etter neste kommunevalg. Karakterer i barneskolen kan bli et viktig veivalg for Bergensskolen. Det er et valg jeg mener velgerne må være med på, sier Erlend Horn, gruppeleder for Venstre i bystyret.

Han mener innføring av karakterer må forankres bedre.

– Karakterer i barneskolen var en vesentlig del av debatten i stortingsvalgkampen. Velgerne satte sammen et Storting med overveldende flertall mot karakterer, sier Horn.

Horn2

Foto: Mathias Fischer

Bør overlates til lærerne
Venstre er imot allmenn innføring av karakterer i barneskolen.

– Vårt standpunkt er at dette må være opp til den enkelte lærer. Om hun eller han vil bruke karakterer i sin pedagogikk er det greit, men vi frykter at byrådet vil tre dette ned over hodene til både lærere og elever. Det kan vi ikke støtte, sier Horn.

Du kan også lese om saken på BT.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**