11 års medlemsvekst — 10.000 medlemmer

Venstre har hatt 10 strake år med medlemsvekst. I 2013 har vi som mål å passere 10.000 medlemmer. I perioden fram til nyttårsaften er det vervedugnad i Venstre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre har hatt 10 strake år med medlemsvekst. Det er en fantastisk prestasjon!

I 2013 skal vi strekke oss til 10.000 betalende medlemmer! Bli med du også — hjelp oss å bygge Venstre videre mot valget i 2015.

I 2011 var medlemstallet 9.508 betalende medlemmer, og i 2012 var det 9.643. På Venstres landskonferanse hadde vi en dugnad og deltakerne vervet til sammen godt over 100 medlemmer!

Vervekampanje 2013

Foto: Venstre

Kampanjen består av to deler — kontingentinnbetaling og nye medlemmer.

1. Alle må betale kontingenten
Alle lokallagsledere må delta i arbeidet for å få eksisterende medlemmer til å betale kontingenten. Ta opp telefonen og ring! Benytt anledningen til å bli bedre kjent med medlemsregisteret på http://medlem.www.venstre.no/. Brukerveiledning er sendt til alle lokallagsledere.

2. Vervekonkurranse
(Tidsperiode 20. oktober kl. 13:00 — 31. desember kl. 24:00)
For å få fart på medlemsvervingen i lokallagene har vi laget vervekonkurranse. Utstyrs-kit til alle lokallagsledere med diverse materiell til vervekampanjen er på vei i posten.

Meld deg – eller andre – inn her!

Beste verver vinner en dag på Stortinget
Din oppgave blir å sørge for at samtlige medlemmer i ditt lokallag får vite at Venstre har en vervekampanje, og at Venstres beste verver vinner en spennende dag på Stortinget med Trine og den nye stortingsgruppa.
VIKTIG: De som ønsker å delta i denne konkurransen må selv notere ned navnene på de som blir vervet (trenger ikke være vervet til eget lokallag) og sende inn liste til [email protected] innen 5. januar 2014.

Beste lokallag får besøk av Trine
Du som leder bør ta ansvaret for at Venstre har en god liste til neste valg i 2015. Husk at forberedelsene gjøres nå. Spør familiemedlemmer, venner, kolleger og naboer.
Spør engasjerte folk med nettverk om de vil bli medlem. Ta for eksempel kontakt med engasjerte bedriftsledere , lederen av idrettslaget, medlemmer av FAU, korpsledere eller tydelige personer i andre frivillige organisasjoner. Tenk: "Hvem kan skaffe velgere?" Hvem skriver engasjerte innlegg i lokalavisen?

Premien for "Beste lokallag" tildeles det lokallaget som har størst prosentvis vekst, og som har fått over 10 nye medlemmer i perioden.

Husk at medlemmer som verves etter 1. november ikke betaler kontingent for 2013.

Vinnerne kringkastes så snart som mulig etter at fristen har gått ut, i januar 2014.

TIPS:
Husk at det er mange flere som har stemt på oss i år, og velgermassen vår er mer stabil nå enn den har vært tidligere. I tillegg er Venstre det partiet flest har som andrevalg. Kanskje er vi de første som spør? Fokuser på Venstres kjernesaker "skole" og "miljø" når du snakker med folk.
Vær positiv! Stå på stand, vær synlig.

Her du filer til løpesedler som dere kan skrive ut og dele ut på stand, eller i en morgenaksjon:
A5 format
A4 format

Her finner du eksempel på nettsak du kan kopiere inn på din egen lokallagsside.

Hva gjør du etterpå?
Skulle du få mange nye medlemmer, og tenke "Hva gjør jeg nå?" Ring din fylkesleder eller VHO, så finner vi en kursleder som kan kjøre en kveld med Venstreskolen 1 hvor de nye medlemmene kan få vite litt om Venstres historie og politikk. Det skal være gøy å være medlem. Finn en lokal møteplass og arranger "Liberal café/pub" en gang i måneden hvor dere diskuterer politikk. Inkluder de nye.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**