Ny høringsrunde om vindkraft på Brungfjellet

NVE har nå mottatt søknad fra TrønderEnergi Kraft AS om konsesjon til å bygge og drive Brungfjellet vindkraftverk. I den forbindelse er det foretatt en konsekvensutredning av hva en slik utbygging vil føre til.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Klima, miljø, vindmøller

I konsekvensutredningene er det lagt til grunn en utbyggingsløsning bestående av ca. 65 vindturbiner med en turbinstørrelse på mellom 2-5 MW. Vindkraftverket er planlagt lokalisert på Brungfjellet på grensen mellom Selbu og Melhus kommuner.

Paal Christian Bjønnes

Paal Christian Bjønnes

I januar vil det bli arrangert et folkemøte, og innen 15.februar 2014 må alle som vil uttale seg ha sendt uttalelsen til NVE. Kommunestyret i Klæbu skal også behandle sin høringsuttalelse innen den tid.
– Klæbu Venstre har ikke tatt stilling i denne saken ennå, og vi skal bruke tiden fremover til å sette oss grundig inn i utredningen som Rambøll har laget på oppdrag fra TrønderEnergi. Det er et voldsomt inngrep i Brungmarka, så nytten må klart overstige ulempene slik jeg ser det, sier Paal Christian Bjønnes, gruppeleder for Venstre i Klæbu.

Hele konsekvensutredningen kan lastes ned fra NVE sine nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**