Venstre kan bli med på visse vilkår

Venstre krever at Bybanen prioriteres foran biltunnel om de skal støtte byrådet i Bybane-saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Horn Bybanen 2

Foto: Rundholt

I byrådet er det som kjent splittelse: Høyre og KrF vil ha Bybanen langs Bryggen. Frp sier nei, og dermed må de to partiene ha støtte.

Venstre er klar for å forhandle med Høyre og KrF i byrådet, sier gruppeleder Erlend Horn. Her er kravet:

Overordnet krav
– Dersom byrådet vil snakke med oss om å sikre et stort og stabilt flertall for Bybanen til Åsane, er det særlig ett overordnet krav som er viktig for oss: Fremdriften for Bybanen må ikke gjøres avhengig av et veiprosjekt.

Horn snakker om veivesenets forslag om en bymiljøtunnel fra Strømgaten ved ByGarasjen til et godt stykke ut i Sandviken. Denne tunnelen ligger i fast fjell og skal derfor være uproblematisk for vernemyndighetene.

Den sørger også for at Bryggen blir helt bilfri. Veivesenet mener at en slik tunnel bør bygges før Bybanen legges langs Bryggen.

– Tunnelen kan være fornuftig, men vi kan ikke akseptere at Bybanen blir avhengig av fremdriften av tunnelen. Får de viljen sin, er det et stort problem hvis man ikke får på plass finansiering av en slik tunnel, eller hvis byggingen trekker ut i tid, mener Horn.

I fylket stemte Venstres Alf-Helge Greaker, nestleder i samferdselsutvalget, for å la Bybanen gå i tunnel. Venstres fylkesvaraordfører Mona Hellesnes stemte imidlertid for Bryggen. Når saken skal avgjøres i bystyret, vil Venstre stemme samlet, sier Horn.

I følge BA mener byutviklingsbyråd Filip Rygg det er et rimelig krav Venstre kommer med. Du kan lese mer om saken på side 7 i Bergensavisen onsdag 6. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**