– Skuffet over kutt i studiestøtte, manglende grønt skatteskifte og svak miljø- og kollektivsatsing

Venstre er skuffet over manglende miljø— og kollektivsatsing og at 11 måneders studiestøtte kuttes. Det er også få spor av fattigdomsbekjempelse blant barn i forslaget til H og FrP. Venstre er imidlertid fornøyd med at regjeringen i likhet med Venstre foreslår å fjerne arveavgiften helt og at forslaget om gevinstbeskatning av boliger reverseres. Venstre mener H og Frp sitt forslag til budsjett er et greit utgangspunkt for forhandlinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Terje Breivik

Foto: Rune Kongsro

– Studentene er skuffet i dag. H og FrP har i god rødgrønn tradisjon fjernet det de var for i valgkampen, nemlig 11 måneders studiestøtte. Venstre vil i forhandlingene kjempe for at Stortinget retter opp dette, sier finanspolitisk talsmann Terje Breivik

– Når regjeringen velger å videreføre det rødgrønne forslaget om å fjerne skatteklasse 2, vil det høyst sannsynlig føre til at tallet på barn som lever i fattigdom stiger i 2014 med mindre Venstre får gjennomslag for sine fattigdomstiltak i forhandlingene, sier Breivik

– Venstre er glad for at H og Frp legger inn mer penger til vedlikehold av jernbanen, men det er på langt når tilstrekkelig, sier Breivik og minner om at Venstre har lagt inn 2 mrd til vedlikehold av jernbane

Leder av Stortingets miljø — og energikomite er skuffet over den manglende miljø- og klimasatsingen til H og FrP.

– De får spor av grønt skatteskifte vi så i det rødgrønne budsjettet er svekket. Kollektivsatsingen uteblir og Ruteplan 2014 som skal gi et bedre rutetilbud utsettes. Dette er for svakt, sier Ola Elvestuen

– For Venstre er et grønt skatteskifte viktig, og vi mener at flere av de skattelettelsene H og FrP nå foreslår med fordel kunne vært finansiert gjennom et grønt skatteskifte fremfor økt oljepengebruk, sier Venstres medlem av Finanskomiteen Terje Breivik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**