Veivesenet skal legge fram sine konklusjoner for Nøtterøys nye fastlandsforbindelse

Mandag 11. november legger Veivesenet fram sine konklusjoner for hvordan de mener Nøtterøys nye fastlandsforbindelse skal ordnes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Statens vegvesen skal mandag omsider komme med sine anbefalinger i forbindelse med konseptvalgutredningen for fremtidens transportløsninger for Tunsbergregionen.

 Statens vegvesen legger fram sine løsninger for transportsystem for Tønsbergregionen

Statens vegvesen legger fram sine løsninger for transportsystem for Tønsbergregionen
Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

De legger da sine anbefalinger ut på høring, samtidig som anbefalingene sendes til Samferdselsdepartementet. Det er til sist Stortinget som til slutt tar den formelle avgjørelsen om hvilke løsninger som skal velges. Men erfaringsmessig legges det ofte stor vekt på hvilke konklusjoner fagetaten anbefaler.

En alternativ forbindelse til Nøtterøy fra fastlandet er en av de punktene det er størst forventninger til. Det er nå på høy tid at vi får en ny forbindelse som gjør veien kortere fra øyene og inn til fastlandet, både for gående, syklende, busser og biler. En av forutsetningene som skal legges til grunn når det skal velges løsning, er at trafikken skal ledes utenom Tønsberg, samtidig som framkommeligheten for kollektivtransporten skal bedres og myke trafikkanter skal kunne bruke den nye fastlandsforbindelsen.

 Vi ønsker en løsning som gjør avstandene kortere.

Vi ønsker en løsning som gjør avstandene kortere.


I utredningsarbeidet har kommunene Tønsberg, Nøtterøy, Tjøme og Stokke, vært involvert. Vestfold fylkeskommune og Jernbaneverket, organisasjoner, interessegrupper og representanter fra Fylkeselevrådet har også vært involvert. Utredningen skal avklare transportmessige, regionale og samfunnsøkonomiske virkninger og måloppnåelse av de foreslåtte løsningene.

Statens vegvesen legger fram sin anbefalte løsning eller anbefalte løsninger på Slottsfjellmuseet mandag 11. november kl 11:11. Har du ikke anledning til å være der, så kan du gå inn på veivesenets temasider i etterkant.
De finner du her:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/tonsbergregionen

Konsptvalgutredningsraporten kan lastes ned her:
Konsptvalgutredning 11.11.13

Nøtterøy og Tønsberg sett mot nord fra luften over Vestskogen

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**