Utbygging på Hilleren er dårlig byutvikling

Næringparken på Hilleren er dårlig byutvikling og dårlig miljøpolitikk, mener Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Naboene til Hilleren næringspark har protestert mot planene om å utvide næringsområdet med ca. 50 000 kvadratmeter nytt næringsareal. Byrådet bestående av Høyre, KrF og Frp ønsker utbygging. I tillegg til naboenes protester gjennom “Aksjonsgruppen mot Hilleren næringspark” har Fylkesmannen i Hordaland fremmet innsigelser mot planene.

Erlend Horn

Foto: Hildegunn Holtet

Hull i hodet
– Jeg forstår godt naboenes innvendinger mot utbyggingen. Bergen har ambisiøse mål for bærekraftig byutvikling. Vi må bygge tettere og mer med tanke på klimavennlig infrastruktur. Å bygge en næringspark på Hilleren, med over 800 nye parkeringsplasser, er det stikk motsatte av bærekraftig byutvikling, sier Erlend Horn (V), nestleder i komité for miljø og byutvikling.

Venstre viser til at næringsparken ikke skal ha aktivitet som gjør det nødvendig å ligge rett ved sjøen, og at prosjektet uansett bidrar til uakseptabelt mye biltrafikk.

– For det første er ikke veiene i dette området dimensjonert for en slik økning i biltrafikken. For det andre er det helt hull i hodet å legge opp til bilbaserte arbeidsplasser som dette, når vi har store gevinster å hente på mer urban fortetting i sentrumsområdene, hvor kollektivtilbudet er mye bedre. Vi trenger flere arbeidsplasser i Laksevåg bydel, men vi må legge dem nær kollektivknutepunktene, sier Horn.

Lite håp
Horn håper å få med seg så mange som mulig på å si nei til Hilleren-planene, men har lite håp for byrådspartiene.

– Flertallet i bystyret ser ikke ut til å forstå at den politikken de fører går på tvers av de ambisjonene de har for bærekraftig byutvikling. Grønn byutvikling handler om å bygge tettere, ikke la byen fortsette å ese ut i bredden uten tanke på infrastrukturen. Da må vi politikere være modige nok til å sette ned foten for dårlige miljøprosjekter som dette, sier Horn.

Les hele saken på side 9 i bydelsavisen Lyderhorn fredag 15. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**