Vil omorganisere Fritt sykehusvalg

Venstres helsepolitiske talsperson, Ketil Kjenseth, mener Fritt sykehusvalg må styrkes og omorganiseres. — Vi vil styrke pasientens mulighet til fritt valg av behandlingssted og for å utnytte kapasiteten i det offentlige helsevesenet bedre, sier Venstres helsepolitiske talsperson, Ketil Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


I Venstres alternative statsbudsjett for 2014 foreslås 25 millioner til dette arbeidet. Kjenseth mener det gjøres for mye dobbeltarbeid og at informasjonen til pasientene er for dårlig.

Les hele saken i Dagens Medisin.

 – Fritt sykehusvalg må i større grad enn i dag bli sykehusenes primære informasjons- og servicekanal til pasientene, sier Kjenseth.

– Fritt sykehusvalg må i større grad enn i dag bli sykehusenes primære informasjons- og servicekanal til pasientene, sier Kjenseth.
Foto: Venstre

Eget foretak
— Arbeidet innebærer blant annet å gjøre Fritt Sykehusvalg til et eget, frittstående foretak, styrke informasjonsarbeidet og avvikle dagens særegenandel for å bruke valgmuligheten, sier Kjenseth til Dagens Medisin.

Overfor nettstedet påpeker han at problemene med å få inn ventetider som Fritt sykehusvalg opplever i disse dager, viser at systemet ikke virker.

— Fritt sykehusvalg må i større grad enn i dag bli sykehusenes primære informasjons- og servicekanal til pasientene, sier Kjenseth.

Vil samle flere
Venstre vil etablere Fritt Sykehusvalg som et eget helseforetak.

— Jeg ønsker å samle avtaler med utfører – RHF’ene, oppgjør mellom aktørene – HELFO – og informasjonsvirksomheten Fritt Sykehusvalg i én selvstendig virksomhet. Vi ser hva Ruter har gjort for de reisende i Oslo. På samme vis kan Fritt Sykehusvalg stå til ansvar for pasientene – og også være deres "advokat" og veiviser i pasientforløpet, påpeker Kjenseth.

Fordel for sykehusene
Han mener både sykehus, foretak og fastleger i dag driver for mye dobbeltarbeid innen informasjon — og at de gjør informasjonsjobben overfor pasientene for dårlig.

— De regionale foretakene har bare fordeler av å ikke oppgi tallene. Da er det nærhetsprinsippet som blir det eneste valgkriteriet for pasienten og eget foretak som tjener på det. I stedet burde sykehusene hatt alt å vinne på å oppgi ventetider og andre kriterier, i konkurranse om pasientene, sier Kjenseth.

— Når det oppstår kø allerede ved undersøkelse, røntgen og MR, så er det ikke nødvendigvis fordi den totale kapasiteten er for knapp. Jeg tror det heller skyldes at pasientene ikke får tilstrekkelig informasjon til å velge andre muligheter og at ingen overvåker totaliteten og kan styre ressurser dit hvor det oppstår propper i systemet, tilføyer han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**