Ja til bysykler og bedre busstilbud

I realiteten handler debatten om bymøbler om man er for eller mot et bedre kollektivtilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Busstopp - Her stopper bussen

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Debatten om reklamefinansierte bymøbler har blusset opp igjen i Bergen. Noen ønsker å fremstille debatten som om den handler om hvorvidt man er for eller mot reklame. I realiteten handler det om man er for eller mot et bedre kollektivtilbud.

Muligheten for bysykler
La det først være klinkende klart: Venstre er ingen entusiastisk tilhenger av reklamefinansiering. Det vi derimot er entusiastisk for, er muligheten til å få på plass bysykler i Bergen, slik de har blant annet i Oslo og Trondheim. Vi ønsker oss også et best mulig kollektivtilbud, slik at vi kan videreutvikle bussruter med flere avganger, flere passasjerer og mindre utslipp av både lokal og global forurensning. Det koster penger.

For motstanderne av reklamefinansiering har helt rett i én ting: Denne saken handler om penger. Kollektivpartiet Venstre tviler ikke på at de andre miljøpartiene også ønsker seg et bedre busstilbud. Men en krone kan bare brukes én gang, og hver krone vi kan få inn, eller spare, på reklamefinansierte bymøbler er penger vi kan bruke på et bedre tilbud til byens kollektivreisende.

Mona_Hellesnes_pressebilde_2011_kvadratisk

Foto: Mathias Fischer

Et konservativt anslag viser at vi kan få inntekter og verdier til en sum av minst 100 millioner over en tiårsperiode dersom vi gjør som Trondheim eller Stavanger. Hordaland fylkeskommune styrer busstilbudet i Bergen, og systemet er slik at fylkeskommunen ikke kan styre sine egne inntekter. Tvert imot: Desto bedre busstilbudet blir, desto mer koster det fylkeskommunen, for vår kostnad er 10 kroner i netto for hver person vi får til å droppe bilen til fordel for bussen. Både vi som styrer, og partiene som utgjør mindretallet, har den samme potten med penger vi kan disponere. Dersom vi sier nei til inntekter fra reklame, kan vi ikke hente disse inntektene andre steder. Da har vi mindre til disposisjon.

Fungerer i rødgrønne Trondheim
Reklamefinansierte bysykler er en ordning som blant annet fungerer godt i rødgrønne Trondheim, der alle kan abonnere på enkelt tilgang til strategisk utplasserte sykler når og hvor de måtte trenge det. Et par tastetrykk på mobilen, så har du en sykkel i hendene. Det er et viktig bidrag til å bedre forholdene for syklister, og en av årsakene til at det er mange flere som sykler i Trondheim enn i Bergen. Det finnes ingen byer i Norge som har klart å få på plass en ordning med bysykler uten en eller annen form for reklamefinansiering. Derfor sier Venstre i bystyret og på fylkestinget ja til reklamefinansierte bysykler.

Horn5

Foto: Mathias Fischer

Samtidig ønsker vi å skjerme middelalderbyen fra reklame. Ikke fordi resten av byen er mindre verdt, men fordi tilbakemeldingene fra folk, gjennom de undersøkelsene som er gjort, sier at aksepten for reklamefinansiering er stor, så lenge vi skjermer den viktige kulturarven. Samme undersøkelse viser at bergenserne sier nei til reklame utenpå Bybanen. Derfor skjermer vi også den.

En avtale om reklamefinansiering vil gi oss gratis vedlikehold av busskur, muligheten til å abonnere på bysykler, flere avganger på bussen og et bedre kollektivtilbud generelt. I bytte mot dette gir vi en kommersiell aktør anledning til å plassere reklameplakater inne i buss-skurene, bak på bussene, og på bysyklene. Ikke fordi vi liker reklame, men fordi mer miljøvennlig infrastruktur er Venstres prioritet nummer én.

Mona Haugland Hellesnes (V)
Fylkesvaraordfører, Hordaland

Erlend Horn (V)
Nestleder i Komité for miljø og byutvikling, bystyret i Bergen

Du kan også lese innlegget på BT.no her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**