Venstre går for bybane langs Bryggen

De fem Venstre-representantene vil støtte bybane langs Bryggen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Andersland-Horn

Foto: Mathias Fischer

– Målet vårt er en rask utbygging av Bybanen til Åsane, og å få en bane som betjener publikum på en best mulig måte. Da ble konklusjonen en dagløsning i sentrum, sier Erlend Horn og Julie Andersland i Venstre.

Følger fagetaten
Torsdag kveld vedtok bystyregruppen at Venstre vil ha dagløsning i sentrum, det vil si en bane som går over Torget og Bryggen.

– Deretter vil vi ha banen langs sjøkanten i Sandviken og raskeste vei fra NHH til Åsane. Det er det samme som fagetaten anbefaler. Vi mener dette vil gi det beste kollektivtilbudet, og det er vår prioritet nummer én, sier Horn.
Det betyr at Venstre ønsker holdeplasser på Sandvikstorget og Sandviken Brygge, men ikke Nyhavn. I Åsane vil de la banen følge motorveien, og forlenge den til Vågsbotn.

Andersland Bybanen

Foto: Mathias Fischer

Ikke knyttet til biltunnel
Andersland håper på en ryddig prosess før traseen skal vedtas 22. januar.

– Da kan vi blant annet få på det rene om det er mulig å forlenge Fløyfjellstunnelen, slik at vi skåner Ytre Sandviken for en økning i trafikken,

Men Venstre vil ikke knytte sin støtte til en ny biltunnel.

– Vi frykter at en slik løsning kan føre til at det blir stopp i byggingen av Bybanen, og det kan vi ikke akseptere. Men om det er mulig å gå for en løsning med forlenget tunnel uten å risikere en utsettelse, er det noe vi ser på med stor interesse, sier hun.

Avviser Bryggen-kritikk
Venstre har drøftet problemstillingene rundt Bryggen nøye, og kommet frem til at det såkalte tunnelalternativet har store svakheter, forklarer Andersland.

– For det første konkluderer byantikvaren med at tunnelalternativet er en større trussel mot middelalderbyen enn Bybanen langs Bryggen, fordi vi risikerer å rokke ved grunnen under Vågsbunnen. For det andre går riksvei 585 langs Bryggen i dag, og Bybanen vil i være en mer velkommen trafikant enn 10.000 biler i døgnet, sier hun.

Andersland mener også det taler for en dagløsning i sentrum at den vil gjøre flere gater bilfrie og fortrenge mye biltrafikk.

– Du skal være bra optimist for å tro at det er mulig å vedta seg til det samme dersom vi legger banen i tunnel, sier hun.

Les hele saken hos Bergens Tidende her. Saken kan også leses på side 4 i Bergens Tidende fredag 22. november.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**