Vil du påvirke?

Mandag 25. november er det kombinert gruppe- og medlemsmøte for Nøtterøy Venstre.
Hovedtemaet for møtet vil være neste års budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Hvordan skal vi få i havn et budsjett i balanse?

Hvordan skal vi få i havn et budsjett i balanse?

Formannskapet skal 27. november behandle budsjett, økonomi- og handlingsplan 2014-2017
Dette er siste runde med behandling, før kommunestyret skal sluttbehandle budsjettet i desember.

Sakspapirene til formannskapets behandling av budsjett, økonomi- og handlingsplan 2014-2017 finner du her:

budsjett 2014

De øvrige sakene som skal opp til behandling finner du her:

Saksliste 27.11.13

Velkommen til møte på mandag 25. november kl 18:00 på partikontoret på Borgheim

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**