Overvåkning på dagsorden i spørretimen

En rekke overvåkningssaker var denne uken sentrale tema i Stortingets spørretimen. Representantene Guri Melby og Iselin Nybø fra Venstre benyttet anledningen til å kreve svar fra statsrådene om hva regjeringen vil foreta seg for å sikre at norske borgere blir mindre overvåket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Tiltak fra Personvernkommisjonen
I går var det mange som pustet lettet ut, etter at Etterretningstjenesten avkreftet at norske borgeres mobilbruk blir overvåket.

– Siste ord er kanskje ikke sagt i denne saken, men det den viser, er at folk og også bedrifter ikke finner seg i stadig mer overvåking. Engasjementet for personvern er voksende, og det ser vi også i Europa, påpekte Guri Melby, som denne uken er inne som vara for Ola Elvestuen.

Guri Melby på Venstres landsmøte 2013.

Foto: –

– Vi ser at mange land i Europa — kanskje særlig Tyskland — tar denne utfordringen med stort alvor, og jeg må si at jeg egentlig er litt bekymret når vår egen statsminister bare ber folk om å roe seg, sa Melby.

For to uker siden sa statsministeren i spørretimen som svar til Venstre at regjeringen vil foreta en gjennomgang av de tiltakene som ikke er gjennomført og vurdere hvilke tiltak som eventuelt bør gjennomføres fra Personvernkommisjonens arbeid.

– Jeg synes ikke at det er så veldig offensivt på vegne av personvernet, men det viktigste er selvsagt hva regjeringen gjør, ikke hva den sier. Hva vil statsråden gjøre for ikke bare å sette personvernet på den politiske dagsordenen, men også for å sikre at norske borgere ikke blir mer, men mindre overvåket?

Statsråd Anundsen var opptatt av balansen i overvåkingspresset, og trakk særlig frem lagring og registrering av info.

Den teknologiske infratrukturen
Melby fulgte videre opp med spørsmål til samferdselsministeren om at han sitter med et betydelig ansvar for å legge til rette for teknologisk infrastruktur som gir den enkelte borger muligheten til å ta ansvar for sitt eget personvern, og om regjeringen på den bakgrunn vurderer løsninger hvor norsk internettrafikk ikke går via Sverige med tanke på FRA.

Iselin Nybø

Foto: Kenneth Gjesdal

Representant Nybø benyttet også anledningen til å utfordre samferdselsministeren på han ikke er bekymret for at en eventuell innføring av DLD vil legge til rette for en ulovlig overvåking fra fremmede land.

Les referat fra hele spørretimen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**