Utfordret kunnskapsministeren om 11 måneders studiestøtte

Venstres Iselin Nybø utfordret kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på studiestøtten i dagens spørretime. – Ser statsråden for seg at vi allerede i neste års budsjett kan legge opp til en utvidelse av studiestøtten, spurte Nybø.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 - Venstres oppdrag er blitt tydeligere etter kunnskapsministerens svar overfor Stortinget. Vi må holde oppe trykket for 11 måneders studiestøtte, sier Iselin Nybø.

– Venstres oppdrag er blitt tydeligere etter kunnskapsministerens svar overfor Stortinget. Vi må holde oppe trykket for 11 måneders studiestøtte, sier Iselin Nybø.
Foto: Mari Halvorsen

I Venstres alternative budsjett har Venstre funnet plass til 11 måneders studiestøtte. I budsjettforliket med regjeringspartiene arbeidet Venstre for gjennomslag for 11 måneders studiestøtte, men Høyre og Fremskrittspartiet prioriterte ikke dette.

– Vi fikk imidlertid gjennomslag for forpliktende formuleringer om at det skal utarbeides en plan for økning av studiestøtten og studiestøttens lengde. Det gjør at vi har klare forventninger om at vi i løpet av stortingsperioden skal få gjennomslag for å øke bevilgningene slik at studiestøtten kan utvides til 11 måneder, understreker Nybø.

Ingen lovnader
Noen lovnader fra kunnskapsministeren kom det imidlertid ikke i dagens spørretime i Stortinget.

– Jeg er imidlertid fornøyd med at kunnskapsministeren gav uttrykk for at han ville bidra til fortgang i arbeidet med å utrede studentenes levekårssituasjon, og å lage en plan for øning av studiestøtten. Røe Isaksen burde imidlertid vært tydeligere på at det er et mål i seg selv å øke studiestøttens lengde, mener Nybø.

Jobber for gjennomslag
– Venstres oppdrag er blitt tydeligere etter kunnskapsministerens svar overfor Stortinget. Vi må holde oppe trykket for 11 måneders studiestøtte, slik at en av studentenes viktigste kampsaker ikke ender om opp med at de hvert år må kjempe for å få enda noen kroner i økt støtte, understreker Nybø.

Det har lenge vært et bredt politisk flertall som ønsker at studiestøtten skal utvides til 11 måneder. Mange har derfor vært kritiske til den rødgrønne regjeringen ventet i åtte år før de foreslo utvidet studiestøtte, og da i et budsjett etter at de hadde tapt valget og vel vitende om at de selv ikke måtte ta regningen. Venstre har gjentatte ganger foreslått en innfasing av 11 måneders studiestøtte i Stortinget, men ikke fått gjennomslag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**