Justispolitikk på dagsorden i Stortinget

I dag ble statsbudsjettet under Justiskomiteen behandlet i Stortinget. Iselin Nybø følger dette feltet i Stortinget og trakk frem en rekke viktige områder for Venstre som personvern, forebyggende arbeid, mindre bruk av glattceller og fengsling av barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Bruk av glattceller
Norge har ved flere anledninger fått kritikk av Europarådet og FNs torturkomité for bruk av glattceller. Venstre mener dette er noe vi ikke kan være bekjent av.

– Slik som jeg ser det, er dette et av de viktigste områdene justisministeren og regjeringen må ta tak i innenfor justisfeltet den neste perioden. Jeg har registrert at komiteen i en merknad har uttalt at ingen skal sitte på glattcelle utover den tillatte fristen på 48 timer. Det er vi selvfølgelig glad for at komiteen er tydelig på, men vi i Venstre mener at vi ikke kan nøye oss med dette, sa Nybø.

– Glattceller er innredet på en måte som ikke gjør dem egnet til å sitte i over tid, og for mange som settes på glattcelle, er det en stor påkjenning. I mange tilfeller er det heller ikke nødvendig med en slik celle. En ordinær fengselscelle kan i mange tilfeller både være tilstrekkelig og bedre egnet. Venstre ønsker derfor at pågrepne overføres fra glattcelle til ordinær fengselscelle så raskt som mulig, og senest innen 24 timer, sa Nybø.

Iselin Nybø, Stavanger, Rogaland

Foto: Tone Staven

Justiskomiteen har gjennom sine merknader påpekt at personer mellom 15 og 18 år ikke skal plasseres på glattcelle med mindre det er helt spesielle omstendigheter som gjør det nødvendig.

– Når vi vet hva slags psykisk påkjenning det er å sitte på en glattcelle, mener vi i Venstre at det må være grunnlag for å gå enda lenger og si at vi ikke skal plassere barn på slike celler, sa Nybø.

Venstre er og har vært skeptisk til forslaget fra regjeringen om dublering av fengselsceller.

– Vi ser at det kan være utfordrende å få til på en måte som ivaretar både verdigheten og sikkerheten innenfor regelverket av internasjonale konvensjoner, sa Nybø.

Personvern og DLD
Noe av de mest grunnleggende for en rettsstat er å beskytte sine borgere, men man kan ikke gå på akkord med eller bidra til å undergrave respekten for menneskerettigheter, individuelle friheter og prinsipper som tilhører en moderne rettsstat.

– I Venstres alternative budsjett kutter vi over 200 mill. kr til implementering av datalagringsdirektivet. Venstre var som kjent mot at dette direktivet skulle implementeres i Norge, og vi ønsker ikke å bevilge penger til gjennomføringen av dette. På denne måten sparer vi både staten for penger og norske borgere for en storstilt overvåkning, sa Nybø.

Les hele innlegget, debatten og replikkvekslingene her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**