Krever penger til Fyllingsdalen Teater

Fyllingsdalen Venstre mener det er på høy tid at Fyllingsdalen Teater får den anerkjennelsen de selv synes de fortjener.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


På årsmøtet til Fyllingsdalen Venstre 27.november ble det vedtatt i handlingsplanen for 2014 å gå inn for å få økt kulturbudsjettet til Bergen kommune for Stiftelsen Nye Fyllingsdalen Teater.
Vedtaket bunner ut i et brev Fyllingsdalen Venstre fikk fra teatersjef Jørn Kvist. I brevet skriver Kvist blant annet “Arbeidsbyrden er altfor stor for vår lille administrasjon – som består av meg selv, og en gratis-arbeidende styreformann, Per Magne Kristiansen”.
Videre skriver han at “vi styrer mot et mindre underskudd i år, til tross for at man møter til arbeid syv dager i uken og hver eneste krone snus på”.

– Ikke urealistisk
Fyllingsdalen Venstre vil nå be kulturbyråd Gunnar Bakke om totalt 500.000 kroner i driftstøtte av frie midler, som fremdeles er tilgjengelig over kulturbudsjettet i 2014, samt at Fyllingsdalen Teater blir tatt inn som en fast årlig post i kulturbudsjettet med en fast ramme på minimum 500 000 i årlig støtte.
– Vi er kjempeglade for at Venstre vil ta tak i dette. Det er alltid gledelig at andre legger merke til det som gjøres. Det ligger en anerkjennelse i det. Samtidig er det ikke urealistisk det vi har bedt om. Det er det vi må ha, sier Kvist i en oppfølgings-artikkel til BA 4.desember. Han forteller videre at det blir veldig vanskelig å drive uten disse midlene.
– Det er tøft nok som det er. Skal vi kunne ha et anstendig nivå på forestillingene, ta publikum seriøst og lønne de profesjonelle på anstendig vis, er vi nødt til å ha det.

Forpliktende satsing på kultur
Kunst og kultur er selve grunnlaget for vår utvikling som mennesker og som samfunn. I et sosialliberalt samfunn skal kulturen avspeile bredde og mangfold. Derfor kan et kulturliv aldri styres av stat og kommune like lite som av markedskrefter og kortsiktig behovstilfredsstillelse.
Venstre arbeider for et mangfoldig og fritt kulturliv som stimulerer nysgjerrighet, kreativitet og mangfold. En offensiv kulturpolitikk henger sammen med vern av ytringsfriheten og i et liberalt samfunn er derfor en stor kultursektor et mål i seg selv. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper dessuten større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet i hverdagen.

Thorstein Skårnes, leder Fyllingsdalen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**