Skolens indre liv

Det er politisk enighet i Randaberg om følgende: Tilstanden i randabergskolen er god. Det meste fungerer uten særlig kritiske kommentarer fra verken skolesjef eller rektorer. Dialogmøte 27.11.13 og politisk møte i Hovedutvalget 04.12.13 bekreftet det. Venstre vil mer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Under begge møtene hadde Venstre innlegg, anbefalte og foreslo at skolepolitikken i større grad skulle politiseres på følgende tema og saker: Vil man kutte driften på skolene med 5 millioner i 2014? Har skolene store og nok klasserom de kommende år? Kan man få vurdert det hensiktsmessige med høyt elevtall i klassene? Bidrar kommunen med “tidlig innsats” til klassene 1-4 og begrenser elevtallet til 17? Følger kommunen framdriftsplanen for Nye Harestad skole med innvielse høsten 2016?
Venstre ønsker å diskutere ressursbruken og gjøre mer for skolen. Ingen av de andre partiene ville være med på det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**