Uttalelse: La det ukrainske folk velge

Ukraina er igjen i en brytningstid — mellom øst og vest. Venstre følger med bekymring utviklingen i Ukraina etter at de massive demonstrasjonene i landets hovedstad ble møtt med overdreven og vilkårlig voldsbruk nylig. De folkelige demonstrasjonene oppstod som en konsekvens av at regjeringen avviste den lenge fremforhandlede samarbeidsavtalen med EU.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Uttalelse fra Venstres sentralstyre 06.12.2013

 Venstreleder Trine Skei Grande ønsker Ukraina velkommen i det europeiske fellesskapet.

Venstreleder Trine Skei Grande ønsker Ukraina velkommen i det europeiske fellesskapet.
Foto: Bård Ek

President Janukovitsj har gjennom sin regjeringstid reversert en rekke av de positive reformene som kom i kjølevannet av Oransje-revolusjonen i 2004. Etter å ha avvist den lenge fremforhandlede samarbeidsavtalen med EU ønsker Janukovitsj i stedet å gjenoppta en aktiv dialog med Russland om å inngå en tollunion med Russland og diktaturene Kasakhstan og Hviterussland. I stedet for å følge parlamentets vedtatte retning om å vende seg mot Europa, velger Janukovitsj å vende seg mot Moskva. Venstre mener at Russland må avstå fra å legge seg opp i de interne prosessene som foregår i Ukraina.

Voldsbruken mot demonstrantene i Kiev understreker at Ukraina har en lang vei å gå før det blir et demokratisk land som tilfredsstiller EUs omfattende krav til styresett og reform. Venstre har sammen med våre liberale venner i Europa fordømt voldshandlingene mot de fredelige demonstrantene, slik som den norske regjeringen og en rekke andre organisasjoner og institusjoner har gjort.

Venstre registrerer at det er et stort ønske i det ukrainske folk om et åpnere og tettere samarbeid med det europeiske fellesskapet. Venstre ønsker dette velkommen, og mener det er svært beklagelig at den ukrainske regjeringen tilsynelatende bøyer av for russisk press og nå vender ryggen mot Vesten.

Venstres mener at:
• Ukrainas ledelse må respektere innbyggernes grunnleggende menneskerettigheter, herunder rett til å samle seg og ytre seg fritt.
• Den norske regjeringen i tiden som kommer aktivt stiller opp for det ukrainske sivilsamfunnet, som trenger vår kontinuerlig og sterke støtte for å få til en demokratisk utvikling i Ukraina.
• De ansvarlige for voldsbruken under demonstrasjonene må ansvarliggjøres, og at norske myndigheter må følge nøye med på at dette blir fulgt opp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**