– Datalagringsdirektivet i strid med grunnleggende personvernrettigheter

En helt fersk anbefaling fra generaladvokat Pedro Cruz Villalón i EU-domstolen konkluderer med at Datalagringsdirektivet er ulovlig og i strid med grunnleggende personvernrettigheter. Dette styrker Venstre i troen på at datalagringsdirektivet ikke blir innført.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les også:
Mulig omkamp om datalagringsdirektivet
Solberg i krysspress om datalagring

Generaladvokaten sier blant annet at DLD er “a serious interference with the fundamental right of citizens to privacy”. Dommerne i domstolen skal bestemme om direktivet er ulovlig i vår, men nå er altså anbefalingen fra generaladvokaten kommet, noe som kan gi en pekepinn på den endelige dommen.

Det kommer frem i en pressemelding fra EU-domstolen der det heter at «Datalagringsdirektivet er i sin helhet ikke kompatibelt med kravene som ligger i Den europeiske unions charter om grunnleggende rettigheter» og «Direktivet utgjør et alvorlig inngrep i den grunnleggende rettigheten personvern som borgerne har»

« According to the Advocate General, the Directive constitutes a serious interference with the fundamental right of citizens to privacy, by laying down an obligation on the providers of telephone or electronic communications services to collect and retain traffic and location data for such communications", står det i pressemeldingen fra generaladvokaten.

Trine Skei Grande.

Foto: Bård Ek

– Dette styrker meg i troen på at hensynet til personvernet vinner frem og at Datalagringsdirektivet ikke blir innført. Dette gir grunnlag for fortsatt omkamp mot datalagringsdirektivet, sier Venstreleder Trine Skei Grande til NTB.

Kutter DLD i statsbudsjettet
I Venstres alternative budsjett kuttet vi 230 mill. kr til implementering av datalagringsdirektivet. Venstre var som kjent mot at dette direktivet skulle implementeres i Norge, og vi ønsker ikke å bevilge penger til gjennomføringen av dette.

– Vi registrerte også med glede at H- og FrP- regjeringen i sitt budsjett halverte budsjettposten som den rødgrønne regjeringen hadde satt av til implementering av Datalagringsdirektivet, sier Grande.

I sin tale til landsstyremøtet sist helg fremmet Skei Grande 10 krav til neste års blåblå statsbudsjett. Ett av dem var en gjennomgående styrking av tiltak som bedrer personvernet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**