Fullfinanisert EL39

Endeleg kan el-bil nyttast over heile Hordaland. Fullfinansiering av hurtigladepunkt langs E39 er no på plass med 1,9 millionar frå Transnova. — Dette viser at det nytter å satse på tilrettelegging for elbil og at vi får ting til gjennom samarbeid, seier fylkesvaraordførar Mona Hellesnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Midlane frå Transnova vil saman med midlar frå Hordaland fylkeskommune, BKK og andre kraftverk i fylket samt midlar frå kommunar gjere det mogeleg å nytte el-bil langs heile E39 frå Kristiansand til Trondheim.

Les meir på Hordaland fylkeskommune sine nettsider

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**