Innkalling til årsmøte i Bergen Venstre

Alle betalende medlemmer inviteres herved til å delta på Bergen Venstre sitt årsmøte i 2014. Årsmøtet holdes i bystyresalen i Gamle Rådhus, fredag 24. januar kl. 17:00 – 20:00 og lørdag 25. januar kl. 10:00 – 16:30. Årsmøtefest holdes lørdag kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Programmøtet Bergen

Foto: M-K

På årsmøtet skal det i tillegg til å behandle vedtektsendringer blant annet holdes en generell politisk debatt, det skal vedtas politiske uttalelser, handlingsplan og budsjett for 2014, kontingent for 2015, og det skal velges leder, en nestleder, kasserer, informasjons- og opplæringsansvarlig, to styremedlemmer, delegater til fylkesårsmøtet, revisor, valgkomité og redaksjonsnemd for 2015, og nominasjonskomité til kommunevalget.

Frist for å sende inn forslag til politiske uttalelser er søndag 19. januar. Frist for å melde andre saker til behandling på årsmøtet er lørdag 4. januar.

Alle saker utenom valg kan sendes [email protected], med [email protected] på kopi. Har du innspill til valg av nominasjonskomité, valgkomité og redaksjonsnemd, kan disse sendes [email protected], med [email protected] på kopi. Frist for innspill på valg til styret og delegater på fylkesårsmøtet var den 15. desember og har vært orientert om i tidligere e-post.

Etter vedtektene skal medlemmene ha tilsendt innkomne forslag til vedtektsendringer senest én måned før årsmøtet. Det har kommet inn ett sett med vedtektsendringer, som omhandler styresammensetning. Forslagene kan sendes ved henvendelse til [email protected].

Vi holder innstillende hovedstyremøte 7. januar og sender saksliste til årsmøtet senest 10. januar. Vi vil da også informere nærmere om kjøreplan for årsmøtet og årsmøtefesten på kvelden.

Alle medlemmer som har betalt kontingent til Bergen Venstre i 2013 har møte-, forslags-, og stemmerett på årsmøtet! Har du ikke betalt kontingent, bes du gjøre dette snarest!

Medlemskontingenten er det viktigste bidraget vi kan få for å ha en stabil og forutsigbar økonomi. Det koster oss mye å drive valgkamp, og blant annet takket være god inngang i medlemskontingenten i 2012 ble vi godt synlig i årets valgkamp med det resultat at vi gikk pent frem i løpet av valgkampen fra 6,1 % i forhåndsstemmegivningen til 7,3 % på selve valgdagen.

Med vennlig hilsen, ønsker om en fredelig jul, og mange, mange takk for (valg)året som har gått,

Stian Skår Ludvigsen,
Leder, Bergen Venstre

Dagens vedtekter for Bergen Venstre finner du her (docx.).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**