Må se ostetoll i sammenheng med øvrige støtteordninger

Etter møtet i Venstres stortingsgruppe forrige onsdag sendte næringspolitisk talsmann, Pål Farstad, brev til landbruksministeren. – Vi er fornøyd med tilbakemeldingene fra landbruksministeren, der Listhaug slår fast behovet for en grundig gjennomgang og dialog med berørte parter før et forslag eventuelt fremmes for Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Last ned: Venstre brev til LMD: Endringer i tollregimet for ost og kjøtt

 - Vi var som kjent imot overgangen fra kronetoll til prosenttoll da den ble innført av den forrige regjeringen. Men vi støtter ikke en ensidig reversering av dette nå, sier Farstad.

– Vi var som kjent imot overgangen fra kronetoll til prosenttoll da den ble innført av den forrige regjeringen. Men vi støtter ikke en ensidig reversering av dette nå, sier Farstad.
Foto: Øivind Leren

Landbrukspolitikk og den såkalte «ostetollen» var et av temaene under Venstres gruppemøte i Stortinget i kveld.

– Friere handel og forutsigbare rammebetingelser
– Venstre ønsker både en friere og mer rettferdig global handel og forutsigbare, gode og konkurransedyktige rammebetingelser for norsk landbruk. Vi var som kjent imot overgangen fra kronetoll til prosenttoll da den ble innført av den forrige regjeringen. Det betyr imidlertid ikke at vi støtter en ensidig reversering av dette nå, sier Farstad.

Les også: Ostetoll: Friere handel og forutsigbare rammebetingelser

– Jeg har også merket meg statsministerens kommentar på sin pressekonferanse i går. Der Solberg signaliserte at vi ikke har dårlig tid i forhold til EU, men understreket at dette «vil ta tid».

Moderne landbrukspolitikk
– Vår posisjon i Stortinget tilsier at landbrukspolitikken nå må utvikles i nært samarbeid med Venstre. Vi trenger en bedre og mer moderne landbrukspolitikk. En eventuell endring av ostetollen må vurderes sammen med øvrige endringer som foretas, og som etter vårt syn åpenbart må styrke både konkurranseevne og inntektsmuligheter både for norske bønder og norsk næringsmiddelindustri.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**