Venstres hovedinnlegg i budsjettdebatten

Onsdag behandlet bystyret i Bergen budsjettet for 2014. Her kan du lese presentasjonen av Venstres budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Horn5

Foto: Mathias Fischer

Ordfører,

vi i Venstre ønsker at Bergen skal bli en grønn by med plass til alle. For at det skal bli noe annet enn bare fine ord, må vi politikere følge opp med handling. Vi må tørre å prioritere. Venstres politikk gjør nettopp det. Vi prioriterer grønn, bærekraftig byutvikling der andre prioriterer gårsdagens løsninger og gjør knefall for gammeldagse utbyggingsinteresser og unødvendig biltrafikk. Vi prioriterer mer til dem som trenger det mest, istedenfor å smøre alt tynt utover til dem som har nok fra før. Vi prioriterer mer til både skoleelever og skolebygg, foran skattekutt og lettvint populisme.

En trygg oppvekst for barn
En bedre oppvekst for barn vil alltid være en av Venstres viktigste prioriteringer. Vi tror ikke at vi kan trylle hundrevis av nye lærere og skinnende nye skoler ut av ingenting, men vi vet at vi kan satse mer på barn og unge enn byrådet gjør i dag. Den viktigste investeringen vi kan foreta, er den investeringen vi gjør i barna — i barnas helse, i barnas trygghet, og i barnas utdanning. Derfor vil Venstre innføre eiendomsskatt for privatboliger i Bergen. Ikke fordi vi er fordømt glade i skatt, men fordi byrådet har lagt oss på et lavere inntektsnivå enn utfordringene våre skulle tilsi. Vi trenger de inntektene en lav og sosialt rettferdig boligskatt kan gi oss, for å gi Bergens barn og unge det løftet de fortjener.

Venstre vil ansette flere spesiallærere i skolen, slik at de lærerne som jobber der i dag kan få mer tid til å gjøre det de er der for, nemlig å undervise. Vi vil prioritere større overføringer til vedlikehold av skolebygg, slik at elevene får det læringsmiljøet de har krav på, og vi unngår å få de samme skandalene rundt manglende vedlikehold om igjen om tjue år.

Nei til forskjellsbehandling av private
Venstre sier nei til forskjellsbehandling mellom offentlige og private barnehager. 70 % av barnehagene i Bergen eies og drives av private aktører — det store flertallet små, uavhengige barnehager som lever i en virkelighet langt fra de barnehage-baronene venstresiden snakker om. Det er de private barnehagene som har gitt oss den gode barnehagedekningen Norge har i dag, men likevel forventer flertallet både på Stortinget og i denne salen at de skal klare seg med mindre penger enn de offentlige, samtidig som de ikke får lov til å ta seg mer betalt. Venstre vil likestille finansieringen av private og offentlige barnehager.

En by med plass til alle løfter hele byen og alle bydelene. Noe av det mest effektive vi kan gjøre for å gi et helt område et stort løft, er å etablere flere bibliotek. For ti år siden var Bergen i en krisesituasjon, og måtte kutte i bibliotektilbudet. I dag er vi ikke bare bedre stilt, vi er så heldige å ha en rivende utvikling i bibliotekfaget som gjør filialer av Bergen Offentlige Bibliotek til uvurderlige, lokale arenaer for kunnskap, kultur, og samhold. Derfor vil vi etablere nye bibliotekfilialer på Laksevåg, i Indre Arna, og i Ytrebygda.

Løfte de svakeste
En by med plass til alle løfter de svakeste først. Derfor prioriterer vi penger til brukerrom for rusavhengige, til bedre helsetjenester for de svakeste, til ekstra støtte til barnefamilier som sliter og mennesker som mest av alt trenger tak over hodet og noen å snakke med. Derfor vil vi bygge flere kommunale boliger og gi en større håndsrekning til de som har noen ekstra behov. Det er menneskelig å snuble og falle. Som by må vi i fellesskap måles på vår evne til å hjelpe folk opp igjen.

Bergen kommune er en stor, viktig samfunnsaktør på Vestlandet. Venstre vil bruke denne makten. Vi vil ha en kommune som tenker prinsipielt rundt hva den driver med, og som tør å ta de virkemidlene den har til rådighet, i bruk. Derfor sier vi nei til finansielt utbytte fra kommersielle selskaper. Dersom det skal være en kommunal oppgave å eie tomter, drive parkeringshus eller vise film, ja så la alt utbyttet gå tilbake til de tjenestene og gjøre dem bedre. Vi vil gjøre tomteselskapet til et redskap for sosial boligbygging og Bergen kino til et redskap for en mer aktiv kulturpolitikk — og for øvrig vil vi selge oss ut av BIR, men den visen bør være velkjent for alle i denne salen nå.

En grønn by med plass til alle
En grønn by lærer seg å prioritere. Bergen sitter på en gullgruve som byrådet ikke bruker som noe annet enn en melkeku. Venstre vil bruke Bergens eierandeler i BKK i klimaet og næringslivets tjeneste. Derfor vil vi selge oss ned til negativ kontroll i selskapet, og bruke pengene til å opprette et grønt investeringsselskap for fornybar energi i Bergensregionen. Bergen har en unik mulighet til å bli motoren i en voksende næring, til å bli Nord-Europas hovedstad for ren, fornybar energi — men da trenger vi politikere som tør tenke nytt, og bruke de verktøyene vi eier i fellesskap, på en ny måte. Selvsagt tror vi ikke at dette kan gjennomføres over natten, heller ikke på et år, men vi velger å vise i vårt alternative budsjett at det går an å ha høyere ambisjoner for Bergen enn de byrådet har.

Ordfører,

Venstres budsjett er et budsjett for en grønn by med plass til alle.

Erlend Horn
Fungerende gruppeleder for Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**