Venstre vil ha forsøksordning med utdeling av gratis heroin

Venstres medlem i Stortingets helsekomiteen, Ketil Kjenseth, stiller seg sterkt undrende til at Helseministeren avviser Haukeland universitetssykehus sitt forslag om å starte en forsøksordning med utdeling av gratis heroin.- Han har ikke engang fått forslaget på bordet og lest det før han avviser det via media. Dette er useriøst fra helseministeren, sier Kjenseth.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Sykehus endelig på banen
Det er kjent at Haukeland universitetssykehus ønsker å starte et prøveprosjekt med utdeling av gratis heroin. Dette initiativet er sendt over til helseministeren, men ministeren valgte å avvise forslaget via media med en gang.

– Det er hans egne fagfolk som nå ønsker å få satt i gang en forsøksordning som en rekke andre land alt har høstet erfaring fra. Jeg kan ikke si annet enn at det er svært gledelig at sykehussektoren nå er på banen med dette forslaget, sier Kjenseth.

– Behandling av alvorlig narkomani hører hjemme i sykehussektoren – og ikke å bli overlatt til de berørte i parker og gater, påpeker Kjenseth.

Ketil Kjenseth

Foto: Cathrine Dokken

Prøveprosjekt
Venstre peker på at Norge er på overdosetoppen i Europa, har høstet erfaring fra LAR-ordningen og nå må være åpne for også å se på hvordan en forsøksordning med utdeling av gratis heroin kan bidra til å hjelpe de tyngste brukerne.

– Det er meningsløst at vi som politikere skal stille oss i veien for et forsøk et dyktig fagmiljø ønsker å gjennomføre. Dette er en stokk konservativ holdning fra Helseministeren som kommer til uttrykk og en lite lyttende holdning til motargumenter til eget standpunkt, sier Kjenseth.

– Det er her snakk om et faglig kontrollert forsøk. Dette trenger både helsemyndigheter, de syke, deres pårørende og vi politikere, understreker Kjenseth.

Les sak i BA her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**