Vi satser sterkt!

Budsjettene for Randaberg i 2014 og fram til 2017 fører til kutt i førstelinjetjenesten. Det gikk både posisjonen H, Frp og Sp, og Ap og KrF inn for under budsjettmøte i kommunestyret 19.12.13. Venstre ville kutte andre steder. Det verste er skolekuttet med 5 millioner årlig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre vil holde balansen i førstelinjetjenesten innen Omsorg og Oppvekst, men ble nedstemt. I likhet med de andre partiene vil vi styrke barnevernet og midler til videreutdanning samt foreninger og lag.
Venstre vil også holde tidsfristene for Nye Harestad skole høsten 2016 og Nye Vardheim sykehjem i 2017. Posisjonen (H-Frp-Sp) og KrF vil bygge skole ved Randaberg Arena, og det betyr at kommunen først må kjøpe tomta. Venstre og Ap vil bruke kommunal tomt. Det ser ut til å ta vinter og vår før selger akspeterer å selge. Styrt utsettelse, skulle man nesten tro.
Posisjonen vil bygge Nye Vardheim i parken og tar dermed vekk den grønne lungen.
Venstre pekte i møte på at kommunen bedre kan kutte i følgende: Politikerlønna (vi starter med oss selv), byråkratiet, advokatutgifter, konsulentkjøp, arealkjøp, kontantstøtten, kirken og ikt.
Venstre vil heller beholde eiendomsskatten enn å kutte innen omsorg og oppvekst.

Kommuneplanutvalget 05.12.13 vedtok å styrke arbeidet med jordvern. Forslaget ble lagt av Venstre og ble enstemmig vedtatt. Det siste dokumentet “Kommunal planstrategi” inneholdt 1,5 setning om jordvern. Det er ikke akseptabelt sa utvalget og kommunestyret.

Venstre ønsker mer politikk inn i hovedutvalget for oppvekst og levekår. Dette er tatt til orientering av et enstemmig kommunestyre. Begrunnelsen er at følgende sakstema skjelden kommer til utvalget: tilpasset undervisning, tidllig innsats, klassestørrelse, kretsgrensene, vikartjenesten, kapasiteten ved skolene – og andre politiske saker hvor det kan være ønskelig å tilføre ekstra ressurser.
Alle partiene satser på skolen og lærerne, som kjent i partprogrammene ved valgene, men kun Venstre sier nei til kutt når det kommer til ressurser!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**