Fylkesårsmøte 2014

Det vert halde fylkesårsmøte for Hordaland Venstre 8. og 9. februar 2014 på Quality Hotel Edvard Grieg, på Sandsli i Bergen. På fylkesårsmøtet vil ein handsama saker i samsvar med vedtektene. Tema for årsmøtet er Menneskerettar og Kommunestruktur/lokaldemokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Vi startar møtet laurdag kl. 11.00 Registrering frå 10.00. Vær på plass tidleg!
Avslutning seinast 15.00 sundag. Fullstendig program nederst på sida.

Påmeldte utsendingar har no fått sakspapir tilsendt pr. e-post

Nokre av sakspapira kan du også lasta ned her:

Møtebok
Problemnotat Menneskerettigheter
Handlingsplan

Kontakt fylkessekretæren om du manglar sakspapir!

Les meir om hotellet her.

Rolf Nesheim

Foto: Sfj Venstre

Velkommen!

Rolf Nesheim, fylkesleiar

Fylkestyret sitt framlegg til
Program
for fylkesårsmøtet 8. – 9. februar 2014

LAURDAG:
kl. 10:00 Frammøte — registrering. Kaffi/frukt/kaffimat.
kl. 11:00 Kulturelt innslag
Helsing frå Bergen Venstre
Opning ved leiar i Hordaland Venstre, Rolf Nesheim
Namneopprop
Godkjenning av innkalling, sakliste, program og forretningsorden
Val av dirigentar, fullmaktsnemnd, redaksjonsnemnd,
referentar, teljekorps og to personar til å skrive under protokollen.
kl. 11:30 Årsmelding og rekneskap 2013
Orientering om innkomne fråsegner
Vedtak av antal fråsegner
Orientering om tema for årsmøtet:"Menneskerettar" og "Kommunestruktur/lokaldemokrati"
kl. 12:15 Innleiing til generell politisk debatt ved stortingsrepresentant Terje Breivik
Årsmøte-tema: Innleiing om menneskerettar ved Iver Ørstavik, Raftohuset
kl. 13:00 Lunsj (buffet)
kl. 14:00 Generell politisk debatt
kl. 16:00 Kaffipause
kl. 16:30 Politiske fråsegner
kl. 17:15 Vedtektsendringar
kl. 17:45 Val av fylkesstyre og revisorar.
kl. 18:30 Slutt for dagen
kl. 20:00 Festmiddag

SUNDAG:
kl. 09:20 Kulturelt innslag
kl. 09:30 Årsmøte-tema: Innleiing om Kommunestruktur/lokaldemokrati ved Terje Breivik
Debatt
kl. 10:45 Politiske fråsegner
kl. 11:15 Organisasjonsdebatt
– Valkampevaluering.
– Kontingent 2015 og budsjett 2014.
– Vedtak av Handlingsplan 2014 — 15
– Program- og nominasjonsprosess foran fylkestingsvalet
kl. 12:30 Lunsj (buffet)
kl. 13:15 Val av nominasjonsnemnd. Val av landsmøteutsendingar.
kl. 14:15 Politiske fråsegner
kl. 15:00 Slutt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**