Møtebok, program og saksliste for årsmøtet i Bergen Venstre

Bergen Venstre holder årsmøte fredag 24. januar og lørdag 25. januar i bystyresalen i Gamle Rådhus. Her følger møtebok, program, saksliste og diverse info. Til innledning til generell politisk debatt gir vi talerstolen til vårt medlem Jarle Stubhaug Andersen, som ikke lar hans cerebral parese stoppe hans lidenskap for politikk, musikk og kroppsbygging.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les mer om Jarle i BA: -Ingenting stopper meg

MØTEBOK (pdf)

ÅRSMØTE 2014 I BERGEN VENSTRE — PROGRAM

24.-25. januar 2014
kl. 17.00-20.00 og 10.00-16.30
Sted: Gamle rådhus

Fredag 24. januar
16:30 Registrering
17:10 Leder ønsker velkommen
17:20 Konstituering
17:30 Årsmelding
17:45 Regnskap 2013
18:00 Vedtektsendringer
18:40 Pause
18:55 Strategiplan
19:30 Prioriteringsdebatt politiske uttalelser
20:00 Slutt

Frist for å melde forslag til politiske uttalelser er søndag 19. januar kl. 20:00. Forslag sendes [email protected]. Frist for å foreslå endringer til innkomne politiske uttalelser settes til 24. januar kl. 20:00.

Lørdag 25. januar
10:00 Registrering
10:15 Leder ønsker velkommen
10:20 Orienteringer om politiske uttalelser v/red.nemnd
10:30 Kontingent 2015
10:50 Handlingsplan
11:30 Budsjett 2014
12:00 Generell politisk debatt – innledning ved Jarle Andersen (se BA: -Ingenting stopper meg)
12:40 Pause
13:10 Fortsettelse generell politisk debatt
13:50 Politiske uttalelser
14:20 Forretningsorden for programmøtet
14:50 Politiske uttalelser
15:30 Valg
16:25 Orienteringer
16.30 SLUTT

Fra kl. 19:00 inviterer vi til medlemsfest på Don Pippo! Fra kl. 20 blir det noe å bite i, og inngang er selvsagt gratis.

Endelig saksliste (etter vedtektene kan kun saker som er oppført i denne sakslisten behandles av årsmøtet):

ÅM 01/14 Åpning og konstituering:
Valg av dirigenter, referenter, tellekorps og personer til å undertegne protokollen
Godkjenning av forretnings- og møteorden for årsmøtet
Godkjenning av innkalling og saksliste.
Godkjenning av program for årsmøtet.

ÅM 02/14 Generell politisk debatt
Innledning og debatt

ÅM 03/14 Årsmelding
Styrets innstilling til årsmelding for lokallaget. Inneholder også årsmeldinger
for bydelslagene og sideorganisasjonene, samt bystyregruppen.

ÅM 04/14 Regnskap
Styrets innstilling til regnskapet for 2013.

Styrets medlemmer har ikke stemmerett i ÅM 03/14 og 04/14.

ÅM 05/14 Kontingent 2015
Styrets innstilling til kontingent.

ÅM 06/14 Budsjett 2014
Styrets innstilling til budsjett for 2014.

ÅM 07/14 Vedtektsendringer
Innkomne forslag til vedtektsendringer.

ÅM 08/14 Politiske uttalelser
Innkomne forslag til politiske uttalelser.

ÅM 09/14 Strategiplan 2014-2018
Strategiutvalgets forslag til strategiplan.

ÅM 10/14 Handlingsplan 2014
Styrets forslag til handlingsplan 2014.

ÅM 11/14 Valg
Valg av nytt styre 2014 — valgkomiteens innstilling
Valg av nytt IO-utvalg 2014 — valgkomiteens innstilling
Valg av delegasjon: fylkesårsmøtet 8.-9. februar — valgkomiteens innstilling
Valg av redaksjonsnemd 2015 — styrets innstilling
Valg av valgkomité 2015 — styrets innstilling
Valg av nominasjonskomite for kommunevalget i 2015 — styrets innstilling

Saksdokumenter utenom forslag til uttalelser og vedlegg fra sideorganisasjoner og utvalg ligger i MØTEBOK (pdf):
· Program for årsmøtet
· Forslag til konstituering
· Årsmelding
· Revidert regnskap 2013
· Kontingentforslag og budsjettforslag 2014
· Forslag til politiske uttalelser
· Innkomne endringsforslag til vedtektene
· Forslag til handlingsplan 2014
· Valgkomitèens instilling til valg
· Styrets innstilling til valg

Vedlegg:
Strategiplan (pdf)
Årsmelding fra bystyregruppen (pdf)
Årsmelding fra Fana og Ytrebygda Venstre (pdf)
Innkomne forslag til politiske uttalelser (pdf)

For styret,

Stian Skår Ludvigsen
Leder, Bergen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**