Årsmøte i Laksevåg Venstre 22. januar kl. 17:00

Det kalles med dette inn til årsmøte i Laksevåg Venstre onsdag 22 januar kl. 17.00 på Damsgård skole (NB: Endret dato!).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Etter de ordinære årsmøtesakene går vi over til politisk innledning om politisk arbeid i bydelene.

Det spesielle med dette årsmøtet er at møtet kommer til å bli bedt om å ta stilling til om Laksevåg Venstre skal legges ned med umiddelbar virkning eller videreføres i 2014. Bakgrunnen for dette er at bydelslaget de siste året har slitt med oppsluttning blant medlemmene.
Saksliste:

1. Formalia

2: Politisk innledning

3. Nedleggelse eller videreførelse av LV

4. Ordinære årsmøtesaker (avhengig av sak 3)

5. Eventuelt

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Trond Wathne Tveiten

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**