Ledig stilling: Organisasjonsrådgiver: Skolering og lokallagsutvikling

Venstre har vokst både i oppslutning og medlemstall de siste årene, og etter høstens valg har vi behov for flere ansatte. Har du lyst til å være med å jobbe for et større Venstre og et mer liberalt Norge? Søknadsfrist: 14. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Venstres logo

Se også: Ledig stilling: Rådgiver: Internkommunikasjon og organisasjonsutvikling

Som en del av organisasjonsarbeidet ønsker vi å styrke arbeidet med skolering og lokallagsoppfølging i Venstre. Til dette arbeidet har vi en ledig 100 % prosjektstilling som organisasjonsrådgiver fra d.d. til 1. oktober 2015 (etter lokalvalget).

Hovedoppgaver for stillingen:
• Videreutvikle Venstres skoleringskonsept for medlemmer, tillitsvalgte og folkevalgte på lokalt nivå
• Forvalte studiestøtteordningen på vegne av Venstres Opplysnings- og studieforbund (VO).
• Arbeid med tilrettelegging for vekst i antall lokallag, lokale valglister og lokale aktiviteter
• Utvikling av kampanjer rettet mot lokal- og fylkeslag.

Kvalifikasjoner og egenskaper:
• Det er en fordel med utdanning på høgskole- eller universitetsnivå.
• Søkere må ha god kjennskap til Venstres organisasjon, til politikk generelt og Venstres politikk spesielt
• Søkere kan gjerne ha erfaring fra andre medlemsorganisasjoner.
• Søkere må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
• Stillingen forutsetter en del reising, kvelds- og helgearbeid, og krever noe fleksibilitet.
• Evne til å ta initiativ og til å jobbe selvstendig og målrettet over tid er viktige forutsetninger for å lykkes.
• Du må kunne trives i et hektisk og dynamisk arbeidsmiljø med utfordrende oppgaver.

Prosjektstillingen varer til 1. oktober 2015. Det er mulighet for forlengelse og omgjøring til fast stilling. Lønn etter avtale.

Ta kontakt med organisasjonssjef Kjartan Almenning tlf 958 40 227 eller e-post [email protected] for spørsmål om stillingen.

Kortfattet søknad og CV sendes til [email protected]. Søknadsfrist: 14. februar.

Ledig stilling: Rådgiver på skolering og lokallagsutvikling
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**