Årsmøte i Radøy Venstre 5. februar

Det vert halde årsmøte i Radøy Venstre 5. februar kl. 19 i kommunestyresalen. På agendaen står vanlege årsmøtesaker og drøfting av politiske saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Saksliste:

1. Konstituering
2. Årsmelding
3. Rekneskap 2013
4. Kontingent og Budsjett 2014
5. Val
6. Generell politisk debatt
7. Politiske fråsegner
8. Eventuelt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**