Eksempelets makt

Arbeiderpartiets Harald Schjelderup tilkjennegir i BA onsdag 15. januar at han har mye godt å si om Venstre. Jeg har også mye godt å si om Arbeiderpartiet. Det er generelt mange gode ord å finne i politikken deres. Utfordringene møter vi først når ord skal bli til handling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Julie_Andersland_helfigur_2011

Foto: Tor Blaha

Venstres viktigste sak i Bergen er å bidra til en grønn, bærekraftig byutvikling som sikrer en god by å bo i for alle – også i fremtiden, når Bergen skal vokse voldsomt. Et slikt mål stiller strenge krav til modige politikere som kan prioritere klimavennlig fortetting og ta nye, viktige grep om byutviklingen. Schjelderup gir inntrykk av at Arbeiderpartiet mener det samme. Det stemmer ikke overens med hvordan Ap faktisk stemmer i bystyret.

Kjøpesenter-byen
Senest i oktober behandlet bystyret en sak om å utvide næringsarealet på Myrdal i Åsane. Nok et område ble regulert til det vi kaller arealkrevende handel, eller på godt norsk: Bilbaserte kjøpesentre. Dette er nettopp den typen byutvikling alle advarer mot: Flere kjøpesentre, flere parkeringsplasser, mer trafikk og mindre plass til mennesker. Selv Høyres Victor Normann advarte så sent som i denne uken mot å holde frem med den typen byutvikling vi ser i Åsane. Likevel støttet byens regjering bestående av Høyre, KrF og Frp denne utbyggingen. De var derimot ikke alene. De hadde — som vanlig — med seg Arbeiderpartiet.

Jeg kan nevne et annet eksempel. Nylig behandlet bystyret også forslaget om en ny næringspark på Hilleren i Laksevåg bydel. For Venstre er denne planen et erke-eksempel på dårlig byutvikling: Over 800 parkeringsplasser, langt unna alt av effektive kollektivknutepunkt og langt unna fortettingsområdene. De fleste av de tiltenkte og selvsagt velkomne arbeidsplassene kan like gjerne ligge på Mindemyren, i Loddefjord eller på Nyborg, men byrådet vil heller etablere dem langt avgårde slik at de som jobber der ikke har noe annet valg enn å kjøre bil. Forslaget fikk støtte fra Arbeiderpartiet.

Tunnel-bane er dyrt og usikkert
Videre ser det ut som om Schjelderup har misforstått Venstres kritikk av Aps standpunkt i saken om Bybanen til Åsane. Det er selvsagt ikke i seg selv miljøfiendtlig å bygge Bybanen i tunnel. Bybanen vil uansett være en miljøvennlig kollektivløsning. Problemet er at tunnelløsningen er usikker og anslagsvis 1 milliard dyrere enn alternativet. Det gjør den vanskeligere å realisere og risikerer å sette hele bybaneutbyggingen til Åsane på spill. Det vil være et stort nederlag for en bærekraftig byutvikling. Når Arbeiderpartiet befinner seg på samme lag som tradisjonelle bybanemotstandere i Fremskrittspartiet i bybanesaken, mot miljøpartiene Venstre, SV og KrF, bør kanskje Harald Schjelderup tenke seg om en gang til.

Å ta grep om byutviklingen er en av de aller største oppgavene lokalpolitikerne i Bergen står overfor. Byrådet bestående av Høyre, KrF og Frp får det ikke til. Det gjør dessverre heller ikke Arbeiderpartiet. Som småbarnsmor kjenner jeg godt til eksempelets makt: Det er ikke det jeg sier til barna mine som betyr noe, men det jeg gjør. Det kan det være verdt å merke seg for Arbeiderpartiet. Venstre ser med glede frem til den dagen de lar ordene bli fulgt av handling.

Julie Andersland
Gruppeleder for Venstre

En redigert versjon av dette innlegget sto på trykk i Bergensavisen mandag 20. januar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**