Årsmøte

Randaberg Venstre har 20.01.14 avviklet årsmøte for 2013 med følgende styre for kommende år: Leder Elisabeth Klette, sekretær Inger Aspelund, kasserer Gunvor Børve Randeberg, Gunvor Krogh Harestad og Thor Geir Harestad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Årsmøtet vedtok å bevilge 5000 kroner til et veldedig formål.
Årsmeldingen viser at Randaberg Venstre på en positiv måte har bidratt til at kommunen skal gjøre to større investeringer i 2016-2017: Nye Harestad skole og Nye Vardheim. Venstre har vært og er kritisk til begge lokaliseringene som tar grønne lunger ved sykehjemmet (parken) og ved Randaberg Arena.
Videre var Venstre alene kritisk til kommunestyrets budsjettvedtak som fjerner 5 millioner fra drift av førstelinjetjenesten. Et siste punkt er at Venstre holder på sin kritiske profil på en restriktiv arealbruk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**