Den store trygdemyten

— Trygdeeksport er det perfekte politiske angrepsmål. En kan være tøff mot innvandrere, EØS og trygd på én gang. Problemet er bare at vi snakker om en utgiftspost tilsvarende en desimalfeil i statsbudsjettet. Jeg mener at debatten er preget av kunnskapsløshet, sier Sveinung Rotevatn, som sitter i Arbeid – og sosialkomiteen på Stortinget for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Trygdeeksport: Ni av ti kroner til nordmenn
7,5 milliarder kroner forsvant til utlandet som trygdeeksport i 2012. Tallene viser imidlertid at 6,8 milliarder av trygdeeksporten, rundt 90 prosent, går til nordmenn ved at alderspensjon og uførepensjon tas ut i utlandet.

– Politikere som Erna Solberg, Robert Eriksson, Siv Jensen, Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre har vært opptatt av at trygdesystemet utnyttes, men har blåst saken ut av alle proporsjoner. Utlendinger som utnytter systemet er et helt marginalt problem når vi sammenligner med tallene for vanlige pensjonister som bor i utlandet. Noe sier meg at det ikke er denne gruppen Siv Jensen hadde i tankene når hun sa at hun vil se på alle tiltak som kan begrense dette, sier Rotevatn.

Sveinung Rotevatn

Foto: Fotograf Vidar Helle

Han påpeker at flere toppolitikere heller burde snakke om de egentlige utfordringene med velferdsstaten og ikke bare skyte mot innvandrere.

— Vi burde snakke om at vi er omtrent det eneste landet i verden som tilbyr 100 prosent lønn ved sykdom, noe som gjør at vi har det høyeste sykefraværet i hele OECD-området — med årlige utgifter tilsvarende fem ganger mer enn den totale trygdeeksport inklusiv alle pensjoner, sier Rotevatn.

Bestilte utredning
Rotevatn bestilte høsten 2013 en utredning fra Stortingets utredningseksjon hvor han ba de se på fordelingen av ulike trygdeytinger som går til utlandet.

Flere av svarene fra utredningsseksjonen kan du lese om her.

– Selvsakt er det et mål at færrest mulig skal gå på trygd. Selvsakt er det et mål at alle, også utlendinger, skal være i nyttig arbeid. Men samenlignet med de enorme verdiene og veksten innvandrere i Norge bidrar med gjennom arbeid i byggenæring, reiseliv, helsevesen og andre sektorer, er den såkalte trygdeeksporten et minimalt problem. Og neppe verdt å kaste vekk mange politiske kalorier på, påpeker Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**