Velkommen til fylkesårsmøte i Balestrand

Velkommen til fylkesårsmøte for Sogn og Fjordane Venstre 1. og 2. februar 2014 på Kviknes Hotel i Balestrand. På fylkesårsmøtet vil vi handsame saker i samsvar med vedtektene. Tema for årsmøtet er Menneskerettar og Organisasjonsbygging. Lokallaga og utsendingane har fått tilsendt program og sakspapir. Til årsmøtet kjem Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

BALESTRAND

Foto: PER HENNING OLSEN

Program til fylkesårsmøtet på Kviknes Hotel i Balestrand 1.-2. februar 2014

Laurdag 01.02.2014

11.00 Registrering og kaffi / rundstykke
NB! Innlevering av fullmaktsskjema og fråsegner*

12.00 Opning v/fylkesleiar Marit Barsnes Krogsæter Velkomsthelsing frå Balestrand Venstre og ordførar i Balestrand.

12.20 Sak 1: Namneopprop og konstituering v/fylkesleiar

Godkjenning av innkalling og sakliste
Val av møteleiarar
Val av redaksjonsnemnd
Val av referentar
Val av teljekorps
Val av to til å skriva under møteprotokollen
Val av fullmaktsnemnd

12:45 Sak 2: Tale v/Stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn

Innleiing til generell politisk debatt:
Fylkesleiar Marit Barsnes Krogsæter og
Leiar i Sogn og Fjordane Unge Venstre Daniel Gangeskar

13:30 Lunsj

14:15 Sak 2: Generell politisk debatt

14:45 Sak 3: Fråsegner

15:15 Sak 4: Vedtekter for Sogn og Fjordane Venstre

15:30 Pause

15:45 Sak 5: Årsmeldingar

Årsmelding Sogn og Fjordane Venstre 2013
Årsmelding fylkestinggruppa (orientering)
Årsmelding Sogn og Fjordane Unge Venstre (orientering)
Valkamputvalet sin rapport

16.30 Sak 6: Rekneskap 2013

16.45 Sak 7: Handlingsplan for Sogn og Fjordane Venstre 2014

17.00 Sak 8 og Sak 9: Medlemspengar 2015 og Budsjett 2014

17.15 Tips og informasjon om Venstres Opplysnings- og Studieforbund (VO)

17.30 Fråsegner

18.00 Dag 1 slutt

1930 Årsmøtemiddag og sosialt samvere .Visevert: Knut Olav Røssland Nestås frå Voss.


Søndag 02.02.2014


09.00 Sak 10: Tema: Menneskerettar v/Sveinung Rotevatn

Tema for Landsmøte 2014 er menneskerettar. Det er utarbeidd eit problemnotat til fylkesårsmøta og det vert presentasjon av temaet og problemstillingane som skal løftast til Landsmøtet. Problemnotatet finn du her: Alle menneske er født frie.

11.00 Organisasjonsbygging v/Gunhild Berge Stang

Gruppearbeid — Korleis involvere medlemmer i Venstre.

12:00 Sak 3: Fråsegner

12.30 Utsjekk og lunsj

13:30 Sak 11: Val

Leiar, 2. nestleiar, styremedlemmer, revisorane, varamedlemmer

Val av delegatar til Landsmøte 2014 som vert på Fornebu 4.-6. april.

Val av valnemnd for fylkesårsmøtet 2015

Val av nominasjonsnemnd for Fylkestingsvalet 2015

Val av programnemnd for Fylkestingsvalprogrammet

Retningslinjer for lokale nominasjonsprosessar og programprosessar.

*NB! Det vert høve til å levere inn fråsegner elektronisk ved registrering laurdag kl 11.00-12.00. Det vert ikkje høve til å kome med nye skriftlege framlegg frå utsendingane under debatten. Redaksjonskomiteen for fråsegner vil behandle alle innkomne framlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**