Ola Elvestuen møter James Hansen hos Naturvernforbundet Hordaland

Onsdag 5. februar inviterer Naturvernforbundet Hordaland til møte på Bryggen. Verdens mest kjente klimaforsker, James Hansen – mangeårig leder for NASAs klimaforskning – vil delta i en sekvens av møtet via videolink der han vil svare på spørsmål fra publikum og topp-politikerne Ola Elvestuen (V), Hanna Marcussen (MDG) og Heikki Holmås (SV) som møter i panelet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Naturvernforbundet møter Ola Elvestuen og James Hansen

Foto: Naturvernforbundet Hordaland

Sakset fra invitasjonen fra Naturvernforbundet:

Er James Hansens enkle forslag en løsning for klimaet?

Norske toppolitikere møtes i Bergen og verdens mest kjente klimaforsker deltar på videolink.
Karbonavgift med fordeling (fee & dividend) er et enkelt system som pirrer både klimaaktivister og politikere til høyre og venstre.

Onsdag 5. februar inviterer Naturvernforbundet Hordaland til frisk tankeutveksling på Bryggen i Bergen. Verdens mest kjente klimaforsker, James Hansen – mangeårig leder for NASAs klimaforskning – vil delta i en sekvens av møtet via videolink der han vil svare på spørsmål om forslaget fra publikum og topp-politikere.

De tre stortingspartiene som scoret høyest i Naturvernforbundets valgundersøkelse stiller med kjente representanter for å kommentere forslaget: Ola Elvestuen (V), Hanna Marcussen (MDG) og Heikki Holmås (SV). Anders Ekeland vil innlede kort om selve forslaget, Gunnar Eskeland (NHH) vil problematisere det kort, før Hansen selv får svare på spørsmål.

20 år etter Kyoto stiger fortsatt de globale CO2-utslippene. James Hansens forslag er svært enkelt, og kanskje er det en genial løsning: En CO2-avgift kreves inn ved utvinningspunktet for fossile drivstoff. Pengene går ikke inn i statskassen, men betales månedlig ut til alle innbyggere med et likt beløp pr hode. Avgiften skal stige med et fast beløp hvert år, slik at næringslivet vil se nødvendigheten av og får tid til å dreie investeringene over i reinere energiformer. Det er beregnet at i USA vil de minst velstående to tredjedelene av folket få like mye eller mer utbetalt enn de betaler inn i avgift via vareprisene, og alle kan bedre sin egen “balanse” ved å handle klimavennlig.
Ordningen kan bringe klimadiskusjonen inn i dagliglivet til folk flest, og sørge for folkelig støtte bak et tiltak som vil fase ut fossile drivstoff.

Forslaget inneholder også mekanismer for å kunne innføre avgiften i bare ett eller noen land, uten at det skal gå ut over konkurranseevnen, samtidig som andre land vil få fordel av å innføre samme avgift. Kanskje er det ikke så overraskende at ikke bare reguleringsvillige miljøvernere, men også mange republikanere i USA er positive til avgiften?

En variant av systemet (en karbonavgift gir tilsvarende skattekutt) er allerede innført i delstaten British Columbia i Canada. Se artikkel i The Economist: www.economist.com/blogs/americasview/2013/08/climate-policy-canada

Er James Hansens forslag en genial løsning, eller er den for god til å være sann?

Sted: The Hub Bergen, Holmedalsgården 3, Bryggen i Bergen
Tid: Onsdag 5. februar, start kl. 19, slutt senest 21.30
Møteleder: Gunnar Wiederstrøm
Arrangør: Naturvernforbundet Hordaland
Meld dere på og vær sikret plass her: http://deltager.no/hansen

Møtet er en del av serien “Naturlig onsdag”, hvor Naturvernforbundet Hordaland én gang i måneden inviterer til debatt om ulike tema innen natur- og miljøvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**