Velkommen til årsmøte

Skedsmo Venstre avholder ordinært årsmøte mandag 27. januar på Skedsmo Rådhus i Lillestrøm. Alle medlemmer og sympatisører er velkommen. Møtet er åpent for presse og publikum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Årsmøtet vil behandle følgende saker:

1. Velkommen, ved leder Mats Olsen

2. Konstituering

3. Generell politisk debatt og politiske uttalelser

4. Årsberetning og regnskap 2013

5. Handlingsplan 2014-01-30

6. Valg av nytt styre

7. Valg av delegater til Akershus Venstres årsmøte

8. Andre innkomne saker

9. Avslutning

Innkalling er sendt alle medlemmer i posten.

Møtet starter kl. 18.00 og har en tidsramme til 21.00. Det vil bli servert pizza fra ca. 19.00. Påmelding er ikke nødvendig.

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**