Ny kommunestruktur må bygge opp rundt våre Vestfoldbyer

Debatten om framtidig kommunestruktur har for alvor blitt aktualisert etter stortingsvalget i fjor høst. Det er nå et flertall på tinget for å gjennomføre en endring av dagens kommunegrenser. Uansett nye grenser må det viktigste alltid være å gi de beste tjenester til innbyggerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Stokke rådhus

Stokke rådhus
Foto: Kåre Pettersen

I Stokke går debatten om kommunen skal fortsette å utrede 6 kommuners alternativet, som flertallet med H, FrP og KrF har gått inn for. Rådmann har også foreslått å se nærmere på en sammenslåing med Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg (TNT). Samtidig har han ikke åpnet for å vurdere Sandefjord og eventuelt Andebu som en realistisk mulighet.

Fra Venstres side er vi opptatt av å sikre innbyggerne det best mulige tjenestetilbudet. Vi må vite hvilke nye oppgaver kommunene skal få tillagt og bygge opp robustheten til kommunene deretter. Venstre mener derfor vi må sikre oss sterke og robuste kommuner som har bred faglig kompetanse på flest mulige områder. Da får vi en attraktiv arbeidsgiver men også en tjenestetilbyder som er robust til å takle sykdom og fravær i organisasjonen på en best mulig måte. Alt til det beste for kommunens innbyggere.

Man kan mislike det aldri så mye, men våre bysentra i Vestfold er de naturlige navene i fylket. Derfor må en ny struktur støtte opp om disse. Da får vi kraftige kommuner som på en god måte bygger opp rundt omlandet de omgir seg med.

Et framtidig Vestfoldkart med kommunene Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik synes på mange måter mest fornuftig. Men i slike debatter er det også følelser som langt overgår fornuften
Et Vestfoldkart med fire sterke kommuner ville også gitt en mer balansert "kjøttvekt" og kommunene ville vært likestilt med hensyn til størrelse og attraktivitet når det gjelder tjenestetilbudet.

Stokke Venstres program 2011-15

For Stokkes del sier vi i vårt valgprogram for inneværende periode at " Stokke Venstre kan akseptere
en sammenslåing av flere kommuner til en større enhet, for eksempel Andebu, Sandefjord og Stokke ."

Vestfold Blad hadde i uke 4 i år en spørsmålsrunde til alle gruppelederne i kommunen hvor de ble stilt ulike spørsmål om Stokkes framtid og hva en ny kommunestruktur ville ha å se for tjenestetilbudet. Oppslaget fra Vestfold Blad kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**