Artikkelsamling om menneskerettigheter

Venstre har invitert en rekke organisasjoner og enkeltpersoner om å bidra til en artikkelsamling med bakgrunnsinformasjon om problemstillinger som løftes på Landsmøtet 2014. Artiklene er lagt ut på nett og tilgjengelig fra denne siden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


• Rebekka Borsch: Venstre løfter debatten om menneskerettigheter
• Liberal 03/13: Putins Russland
• Liberal 03/13: Et ansvar for å beskytte
• Liberal 03/13: Hvem vokter vokterne?
• Kari Helene Partapouli, Utviklingsfondet: Retten til mat og frihet
• Anne Sender, Det mosaiske trossamfunn: Religionsfrihetens kår i Norge
• Susan Fay Kelly, Regnskogfondet: David mot Goliat: urfolk i den moderne verden
• Ivar Stokkereit, UNICEF: Barn i fengsel: Norsk praksis i et menneskerettighetsperspektiv
• Torild Skogsholm, CARE Norge: Kvinners rettigheter i fare
• Torild Skogsholm, CARE Norge: Fra veldedighet til rettighet
• Kristel Juriloo, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon: Forskjell på å ha rett og få rett – rettshjelplovens diskriminerende effekt
• Thale Skybak, Redd Barna: Oppvekst i isolerte trossamfunn og usunne religiøse miljøer
• Anne Marie Mollén, Antirasistisk senter: Frihet fra rasisme – en menneskerett
• Stian Seland, LNU: Menneskerettigheter og ungdom
• Sofie Høgestøl, Institutt for offentlig rett: Apartheid i 2014

• Eli Gunhild By, Norsk sykepleierforbund: Psykisk syke diskrimineres
• Jens Saugstad, professor i filosofi, UiO: Fest eller gravøl? Om grunnlovsendringer om menneskerettigheter.
• Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap, UiO: Hva er frihet uten liv? Svar til Saugstad.
• Aftenposten (ekstern artikkel): Statoil øker pengestrømmen til korrupte og udemokratiske land

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**