Nytt forsøk med stemmerett for 16-åringer

Venstres stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn spurte i et skriftlig spørsmål kommunalministeren om hvordan regjeringen vil følge opp evalueringen av forsøksordningen. Torsdag kom svaret. — Det er svært gledelig at regjeringen vil la 16- og 17-åringer stemme også ved neste lokalvalg, sier Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I spørsmålet til kommunalminister Sanner skriver bl.a. Rotevatn følgende: «Venstre meiner resultata av forsøket har vist at det slett ikkje er farleg å la 16- og 17-åringar delta i demokratiet vårt, og meiner evalueringa gir god grunn til å gå vidare i retning ei senkjing av stemmerettsalderen. Spørsmålet er korleis regjeringa vil følgje opp evalueringa og resultata frå forsøksprosjektet i 2011.»

 – Det er svært gledelig at regjeringen vil la 16- og 17-åringer stemme også ved neste lokalvalg, sier Rotevatn.

– Det er svært gledelig at regjeringen vil la 16- og 17-åringer stemme også ved neste lokalvalg, sier Rotevatn.
Foto: Fotograf Vidar Helle

Positiv, men
I svaret skriver Jan Tore Sanner (H): «Departementet tek derfor sikte på å vidareføre forsøksordninga med nedsett stemmerettsalder ved kommunevalet i 2015 og vil kome tilbake med opplegg for gjennomføringa av forsøket.» Samtidig slår Sanner fast at regjeringen ikke ønsker å lovfeste en stemmerettsalder på 16 år.

– Det er svært gledelig at regjeringen vil la 16- og 17-åringer stemme også ved neste lokalvalg. Det gir mulighet til å skaffe mer kunnskap, og det gir flere mulighet til å delta i demokratiet, sier Rotevatn.

– 16-åringer er ferdig med obligatorisk grunnskole. De kan bevege seg i trafikken, puttes i fengsel og betale skatt. Det er på tide at de også kan være med å si sin mening ved valg, legger han til.

Forslag fra Venstre
Allerede i 2008 foreslo Venstre i Stortinget å innføre stemmerett for 16-åringer.

– Venstre har alltid vært det partiet som i denne sal har vært for en utvidelse av stemmeretten. Jeg er glad for at vi har hatt den rollen, innledet Venstres leder under dagens debatt. – Den som er gammel nok til å dømmes etter landets lover, bør også ha den rett å være med å velge den lovgivende forsamling, sa Skei Grande under en stortingsdebatten.

Les: Gi 16-åringene stemmerett.

– Venstre mener vi allerede har nok kunnskap til å senke stemmerettsalderen og håper resten av Stortinget vil slå følge med oss dersom forsøksordningen fortsetter å gi gode resultater, understreker Rotevatn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**