Bredbånd: Vil etablere et nytt nasjonalt stamnett

Venstre vil etablere et nasjonalt stamnett for bredbånd gjennom Norge, bl.a. for å gi Telenor konkurranse. – Ut fra et forbrukerperspektiv, konkurranseperspektiv og ikke minst et sårbarhets- og sikkerhetsperspektiv er det avgjørende at det offentlige i samspill med næringen bidrar til et nasjonalt stamnett nummer 2, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Dette kommer fram i et nytt representantforslag fra Venstre i Stortinget.

Les forslaget: Venstre vil etablere nasjonal bredbåndsplan.

Forslaget har tre hovedpunkter:
• 100 Megabitt per sekunds bredbåndlinje til 90 prosent av folket innen år 2020.
• Legge til rette for nytt nasjonalt bakkebasert nett. Stamnett nr. 2.
• Bidra til styrking av utenlandskapasitet ved å legge tilrette for etablering av nye undersjøiske kabler.

Les Teknisk Ukeblad: Vil ha 100 Mbit til 90 prosent av landet innen 2020.

 - Et nytt nasjonal stamnett vil skape økt konkurranse og bedre nettilgang for folk flest, mener Breivik.

– Et nytt nasjonal stamnett vil skape økt konkurranse og bedre nettilgang for folk flest, mener Breivik.
Foto: Bård Ek

Samarbeid
I forslaget støtter Venstre seg bl.a. på datasenterindustrien, som mener at Telenor nærmest dikterer prisene for tilgang til sitt nasjonale stamnett gjennom Norge.

– Med bare én sammenhengende infrastruktur er alle samfunnskritiske ekomtjenester samt mobil- og nødnettstjenester sårbare. Et nytt nasjonal stamnett vil bedre på denne situasjonen, skape økt konkurranse og bedre nettilgang for folk flest. Målsetningen er ambisiøs, men like fullt praktisk gjennomførbar, sier Breivik.

En åpenbar mulighet er å bygge på de alternative regionale stamnettene som finnes. Her pekes det konkret på energiselskapenes fibernett, som ofte har alternative traséer til Telenors traséer. Både Altibox-samarbeidet og Broadnet har omfattende infrastruktur som kan være et slikt utgangspunkt.

Styrke konkurransekraft
Venstre mener Norge trenger mer fiberkapasitet til utlandet, men som er under norsk kontroll. I dag går brorparten av mobil- og datatrafikken til utlandet via Sverige, hvor de siste tiders avsløringer viser at all trafikk gjennom Sverige kan bli eller blir avlyttet.

Les E24.no: Vil ha slutt på digitalt klasseskille mellom by og bygd.

– Innenfor datasenterindustrien stiller mulige storkunder krav til at data lagres og transporteres trygt og sikkert uten fremmed parts innsyn eller innbrudd. Med mer utenlandsfiber under norsk kontroll vil vi styrke en allerede svak kapasitet ut av Norge og gi nytt grunnlag for eksisterende it-næring og øke mulighetene for en sterkt voksende datalagringsindustri, sier Breivik.

Kan få flertall
Representantforslaget skal behandles i Stortingets transport og kommunikasjonskomite, og kan ende med at et flertall på Stortinget om at regjeringen skal etablere en nasjonal bredbåndsplan. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har tidligere oppfordret opposisjonen til å komme med innspill som kan få fart på regjeringens ambisjoner på området.

– Det er først med denne regjeringen at telekom er prioritert på linje med annen infrastruktur. Nå kan vi få på plass et mer langsiktig planverk som gjør det mulig for oss folkevalgte å gjøre bedre prioriteringer på dette området, mener Breivik.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**