Reagerer på at Ap vil fjerne ekspressbussene

— Jeg håper noen sindige åsabuer i partiet hans kan tale Harald Schjelderup til fornuft, sier Per- Arne Larsen, leder av Åsane Venstre og nestleder i Bergen Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Per-Arne Larsen leder Åsane Venstre, og mener det er påfallende hvordan politikere fra andre deler av byen mener de vet bedre enn åsabuene hvordan Åsane skal utvikles.

Per-Arne Larsen leder Åsane Venstre, og mener det er påfallende hvordan politikere fra andre deler av byen mener de vet bedre enn åsabuene hvordan Åsane skal utvikles.

Åsane Venstre mener at ekspressbusstilbudet mellom Åsane og sentrum vil være det raskeste alternativet for de aller fleste, også etter at Bybanen kommer til Åsane. Arbeiderpartiets Harald Schjelderup mener derimot at ekspressbussene bør fjernes når Bybanen kommer.

Rasering av kollektivtilbudet
— Å legge ned ekspressbusstilbudet til og fra Åsane vil være å rasere kollektivtilbudet til Åsane, og vil spesielt gå utover de tettest befolkede områdene som Flaktveit, Toppe og Mjølkeråen, sier Per-Arne Larsen, som reagerer sterkt på uttalelsene fra Harald Schjelderup (Ap).

— Jeg synes dette vitner om manglende kompetanse på byutvikling og dårlig kjennskap til Åsane, og håper noen sindige åsabuer i partiet hans kan tale han til fornuft.

Larsen får støtte fra partikollega Julie Andersland, som sitter som nestleder i byutviklingskomiteen. Hun har lenge vært bekymret for at de store driftskostnadene med tunnelløsning vil gå på bekostning av det resterende kollektivtilbudet, og spesielt ekspressbussene fra Åsane.

Åsane

Bybane betyr byutvikling
— At det nå også skorter på viljen til å opprettholde ekspressbusstilbudet til og fra Åsane, overrasker oss, sier hun, og hevder at Schjelderup tar feil når han sier at vitsen med bybane til Åsane er borte hvis folk velger ekspressbussen.

— Da glemmer han jo at det bor folk mellom sentrum og Åsane som trenger et solid kollektivtilbud, utdyper hun.

— Han glemmer også at det kanskje viktigste for Åsane er å få en bybane gjennom bydelen, som kan bidra til en grønn, urban og kollektivbasert utvikling av en bydel som har vært forsømt i flere tiår.

Åsanepolitikere ønsker dagløsning
Per-Arne Larsen på sin side tviler på Schjelderups motiver når han, på åsabuens vegne, argumenterer for en tunnelløsning gjennom sentrum.

— Hvem er det som egentlig ønsker tunnel? spør han retorisk.

— Det er jo interessant at de som taler for en tunnelbane for Åsanes del, faktisk ikke kommer fra Åsane. Marte Mjøs Persen derimot, som selv er fra Åsane og leder i Arbeiderpartiet, har tatt til orde for dagløsningen langs Bryggen. En slik løsning henger også bedre sammen med planene om å opprettholde ekspressbussene.

— Åsane Arbeiderparti ønsker også en dagløsning, og er tydeligvis ikke blitt hørt i sitt eget parti, sier han.

Tunnelforkjempere fra sør
Høyre er delt på lignende måte i synet på hvilken løsning som vil være den beste gjennom sentrum. Larsen viser til at Dag Skansen, leder av bystyregruppen til Høyre og fremste talsperson for Bryggenløsningen, er fra Åsane, mens fremste talsperson for bybanetunnel gjennom sentrum er sentrumsbeboer Frølich.

— Også Åsane Høyre støtter dagløsningen, påpeker Larsen.

Andersland og Larsen ber nå tunnelforkjemperne om å slutte å late som om tunnelløsningen bygges for Åsanes del.

 Venstres gruppeleder er tydelig på at fagetatens anbefalte løsning for Bybanen er det alternativet som er best for Åsane.

Venstres gruppeleder er tydelig på at fagetatens anbefalte løsning for Bybanen er det alternativet som er best for Åsane.

Frykter for ekspresstilbudet
— Tunnelløsningen vil føre til at ekspressbusstilbudet står i fare, at det ikke blir noe av gjennomgående sykkelvei og at det kanskje ikke er midler til å bygge Bybanen gjennom sentrale Åsane, sier de.

— Vårt alternativ er flere milliarder billigere, kan bygges gjennom Åsane, henger bedre sammen med ekspressbusstilbudet, har gjennomgående sykkelvei, og er ikke et dårligere alternativ med hensyn til verken reisetid, frekvens eller dekningsgrad. Det burde være opplagt hva som er å bygge for både Sandviken, Åsane, og fremtiden.

Les hele saken og intervjuet med Arbeiderpartiet på side 4 – 5 i Åsane Tidende tirsdag 25. februar. I samme avis kan du også lese Åsane Tidendes lederartikkel, hvor de støtter Venstre i denne saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**