Enighet om avtale: Regelendring for asylbarna

I dag ble enigheter på gjennomføringspunkt i asylsavtalen lagt frem på en pressekonferanse på stortinget. — I de siste åtte årene er det særlig to ting som har vært viktig for Venstre i utlendingspolitikken: At flere asylbarn får bli, og at det blir mer skjønn i familiegjenforeningssakene. Nå har vi fått gjennomslag for begge deler, sier Trine Skei Grande, leder i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre har i flere år etterlyst en endring i utlendingsforskriften som tydeliggjør at det skal legges mer vekt på hensyn til barn.
– Jeg er svært glad for at vi nå endelig har fått gjennomslag for en regelendring som sikrer sterkere vektlegging av asylbarns situasjon, sier Skei Grande.

Last ned avtalen: Avtale og gjennomføringspunkter om utlendingsfeltet fremforhandlet av Venstre, Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Høyre.

 - Jeg er svært glad for at vi nå endelig har fått gjennomslag for en regelendring som sikrer sterkere vektlegging av asylbarns situasjon, sier Skei Grande.

– Jeg er svært glad for at vi nå endelig har fått gjennomslag for en regelendring som sikrer sterkere vektlegging av asylbarns situasjon, sier Skei Grande.
Foto: Anne Solsvik

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tydeligere og lettere å praktisere
– Vi vil nå få et tydeligere regelverk som er lettere å praktisere for saksbehandlere, lettere å etterprøve og dermed bedre rettssikkerhet. Det innebærer at barnefaglig kompetanse styrkes i alle ledd, det barnefaglige styrkes i forskriftsteksten, det kommer på plass en konkretisering av hvilke hensyn som skal tillegges når det gjelder barn og plikten til å begrunne vedtak når det gjelder barm blir utvidet. Formålet er åpenbart og tydeliggjort: Barns beste skal tillegges mer vekt enn i dag, sier Skei Grande.

Les 11.06.2013: Kan ikke straffe barn for foreldrenes handlinger

Mer skjønn i saker om familiegjenforening
I dag har vi et firkantet regelverk når det kommer til saker om familiegjenforening, men på dette området har Venstre nå fått gjennomslag for mer bruk av skjønn.

– Det vil få stor betydning for den enkelte i møte med et stivbent byråkrati. Vi forventer at et økt underholdskrav og 24 års grensen vil kompenseres med mer liberal skjønnsvurdering og individuell behandling, sier Skei Grande.

Les 17.06.2013: Fremdeles behov for regelendring for asylbarna

 - Vi vil nå få et tydeligere regelverk som er lettere å praktisere for saksbehandlere, lettere å etterprøve og dermed bedre rettssikkerhet, sier Skei Grande.

– Vi vil nå få et tydeligere regelverk som er lettere å praktisere for saksbehandlere, lettere å etterprøve og dermed bedre rettssikkerhet, sier Skei Grande.
Foto: Anne Solsvik

Mottaksstruktur
Avtalen inneholder ingen endringer i dagens asylregelverk, men er tydeligere på en mer effektiv saksbehandling, raskere avklaringer og retur av kriminelle og personer uten lovlig opphold.

– Dette er helt i tråd med det Venstre har programfestet og en viktig del av arbeidet som må gjøres for å sikre respekten for de som faktisk har krav på beskyttelse gjennom asylinstituttet. Avtalen inneholder ingen endringer av dagens lovverk når det gjelder lukkede mottak.

I dag har vi flere tusen norske statsborgere som bor på mottak og venter på å starte livet sitt i Norge er å kaste bort folks liv og viktige ressurser for samfunnet.

– Når det kommer til mottaksstrukturen er vi enige om vider utvikling med egen mottak for integrering og egne for retur, og vi er veldig glad for at selvbosetning nå blir vurdert som en del av løsningen på å få flere bosatt, Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**