Jobber videre med lobbyregister

Stortingets presidentskap har avvist Venstres forslag om å innføre et eget lobbyregister. – Jeg er skuffet over Presidentskapets manglende vilje til åpenhet, sier Abid Q. Raja som var én av forslagsstillerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Abid Q. Raja

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

– Det bør være mulig å få til en enkel og ubyråkratisk ordning med lobbyregister både på Stortinget, i departementene og ved Statsministerens kontor. Det har aldri vært snakk om fra Venstres side å kreve at representantene skal offentliggjøre hva som blir sagt i møter med lobbyister og organisasjoner på Stortinget, men folket bør kunne ha oversikt over hvem de folkevalgte har møter med, sier Raja.

Han understreker at møter mellom politikere og lobbyister og organisasjoner er svært positivt og en del av demokratiet, men det er viktig å ha åpenhet om hvem som påvirker politikerne.

Representantforslaget fra Venstre ville ha opprettet en registreringsordning for lobbyister som prøver å påvirke Stortinget og regjeringen. Det er femte gang Venstre fremmer et sliikt forslag, og Raja er optimist for hvorvidt flertallet kan snus i fremtiden.

Lobbyist

Foto: Microsoft

— Det er kommet positive og nye signaler fra andre partier som gjør at jeg håper det er mulig å samle bred støtte når Stortinget skal behandle saken, sier Raja og peker på at Ap har tatt til orde for såkalte Obama-regler som i praksis innebærer et lobbyregister.

– De argumentene som anføres mot lobbyregister er de samme som ble anført da Venstre foreslo åpne høringer på Stortinget. Men vårt syn vant frem til slutt og i dag har vi åpne høringer på Stortinget, påpeker Raja.

– Dette er høyaktuelt nå, ikke minst fordi Stortinget nå blir en langt viktigere politisk arena enn det har vært de siste åtte årene, og en arena som får langt større interesse fra dem som ønsker å påvirke politiske beslutninger. Det bør være i alles interesse å ha et slikt register. Åpenhet vil forebygge og motvirke unødvendig usikkerhet og mistillit og øke tilliten til politikere, organisasjoner og lobbyister, sier Raja.

Debatten om lobbyregister, hemmelighold av kundelister og karanteneordninger for personer som pendler mellom politikken og kommunikasjonsbransjen skjøt fart i forbindelse med regjeringsskiftet i fjor høst, da flere personer gikk direkte inn i regjering fra ulike kommunikasjonsbyråer, skriver NTB. Venstre mener et lobbyregister vil kunne bidra til å hindre uklare grenser mellom de folkevalgte og andre samfunnsaktører, samt aktører fra PR-bransjen.

Tidligere har forslaget fått støtte fra SV og MDG. Både Kommunikasjonsforeningen, Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening og Transparency Norge har gitt støtte til forslaget om et lobbyregister. Det samme har en rekke PR-byråer.

Stortinget

Foto: Wikipedia

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**