Lokalpolitisk nettverkssamling 23. mars

Søndag 23. mars arrangerer Hordaland Venstre lokalpolitisk nettverkssamling i Bergen. Samlingen er åpen for alle medlemmer som vil være med å diskutere politikk og bygge Venstre som organisasjon. Og om du er folkevalgt eller sitter i et lokallagsstyre, så bør du absolutt få dette med deg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Sted: Gamle Rådhus, Bergen sentrum
Dato: Søndag 23. mars
Tid: 11:00 – 18:00
Gratis

Gamle Rådhus Bergen

Foto: MK

Program for samlingen
10:30 Oppmøte og registrering

11:00 Velkommen til Lokalpolitisk nettverk
Presentasjon av programmet v/fylkesleder Geir Kjell Andersland

11:15 Venstre: Det sosialliberale alternativet
Ideologi, partilandskap, lokaldemokrati og kommunereform
Kort debatt.

12:00 Politiske interessegrupper/nettverksgrupper v/Pia K. Marken

12:15 Lokallagsarbeid fra A-Å v/ Helene Skulstad, Oslo og Gro Gjelsvik, Hordaland
Årshjul, publisering på nett, bruk av medlemsregister, statstilskudd og inntektsrapportering

13:00 Lunsj

13:30 Venstres nye rolle i norsk politikk
Terje Breivik gir en statusrapport fra Løvebakken.

14:15 Valgkampforberedelser
Listestilling og lokale nominasjons- og programprosesser

15:15 Kaffepause

15:30 Politisk verksted. Debatt om aktuelle temaer.
Nettverksbygging.

17:00 Mediehåndtering og profilering v/Terje Breivik
Utlysing av mediekonkurransen.

18:00 Møteslutt

Påmelding
Fylkessekretær Gro Gjelsvik tar i mot påmelding på e-post: [email protected] eller telefon 55 55 30 60
Frist: Onsdag 19. mars

Vel møtt!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**