Sentrum nord

Boligområdet Sentrum nord med blant annet 25 boenheter er av kommunen vedtatt å legges ned og erstattes med utvidelse av Sentrum. Dette er gjort mot beboernes ønske som. Venstre var alene om å beholde boligområdet og utvide med kun boliger i Bøveien 11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kommuneplanutvalget 06.03.14 ville heller ikke at beboernes underskrifter og uttalelse skulle følge saken. Videre åpnes det opp for ekspropriasjon når det ikke er et vilkår med frivillige avtaler.
Kommunens politiske flertall legger med dette opp til handel, butikker og kontorer som skal få havutsikt som det heter i saksforelegget som også er en del av det politiske flertalls begrunnelse.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**