Ny rapport: – Klimaforliket må forsterkes

Lederen for Stortingets Energi- og miljøkomite, Ola Elvestuen fra Venstre, er ikke overrasket over at Miljødirektoratet anslår at gapet mellom de forventede klimagassutslippene og målet i klimaforliket er på 8 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2020.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Les rapporten fra Miljødirektoratet.

– Vi vet at vi ikke er i rute for å nå våre mål, og det er derfor Venstre sørget for at klimaforliket skal forsterkes i vår avtale med regjeringspartiene, sier Ola Elvestuen, leder i Energi- og miljøkomiteen og stortingsrepresentant for Venstre.

Elvestuen mener Miljødirektoratets nye tall understreker behovet for nye tiltak, og viser også til at Miljødirektoratet selv mener det er mulig å nå målet.

– For å kunne ta ledelse internasjonalt, er det helt nødvendig å gjøre alle nødvendige tiltak nasjonalt. Nå må Stortinget sørge for at våre mål nås, og vedta ytterligere klimatiltak, sier Elvestuen..

Trikk

Foto: Lørenskog Venstre

Elvestuen mener det er mange nye tiltak som står i kø for å bli gjennomført, og peker på at Miljødirektoratets KlimaKur2020 inneholder mange tiltak som fortsatt ikke er gjennomført.

– I transportsektoren er fortsatt satsing på el-biler samt målet om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange. Også høyere omsetningskrav av biodrivstoff i drivstoff enn dagens krav om 3,5 prosent vil kunne bidra betydelig, sier Elvestuen.

Elvestuen etterlyser også tiltak i de store utslippssektorene.

– Elektrifisering av nye felt med kraft fra land vil bidra til utslippsreduksjoner i petroleumssektoren. Industrien kan oppnå ytterligere utslippsreduksjoner mot 2020 ved fortsatt arbeid for å redusere utslipp fra energibruk og i prosesser og gjennom fullskala anlegg for CO2-fangst og lagring. I tillegg må vi nå målet om å fase ut bruken av oljekjeler i husholdningene, og innføre et betydelig grønt skatteskifte i statsbudsjettet for 2015, sier Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**