Venstres stortingsgruppe søker ny sekretariatsleder

Venstres stortingsgruppe består av 9 stortingsrepresentanter og 11 ansatte i stortingssekretariatet. Vi søker nå etter en dyktig leder til å lede stortingsgruppas sekretariat. Sekretariatsleder deltar i ledergruppen sammen med Venstres politiske ledelse og generalsekretæren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Arbeidsoppgaver
•Lede det politiske og administrative arbeidet i stortingssekretariatet
•Faglig veiledning og kvalitetssikring av stortingssekretariatets arbeid
•Kontakt med Stortingets administrasjon
•Overordnet strategi- og politikkutvikling

Kvalifikasjoner
•Svært god kunnskap om politikk generelt og Venstres politikk spesielt.
•Svært god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
•Evne til å sette seg inn i saker raskt og formidle kompliserte saksforhold videre.

Vi ønsker en person med ledererfaring og gode samarbeidsevner.
Du er løsningsorientert og har evne til å arbeide både selvstendig og sammen med andre.
Du er initiativrik og arbeider raskt og godt, også under press.
Du må være engasjert i arbeidet med å løfte Venstre videre og vi forutsetter at du deler Venstres politiske grunnsyn.

Vi kan tilby et hektisk og utviklende arbeidsmiljø med utfordrende arbeidsoppgaver,
gode pensjonsordninger og lønn etter avtale. Stillingen er en åremålsstilling frem til 1.
januar 2018 med mulighet for forlengelse.

Søknadsfrist er 25. mars 2014. Intervjuer vil bli gjennomført i uke 13.

Spørsmål om stillingen kan rettes til sekretariatsleder Ingvild Boe Hornburg (mob: 997 91 340). Søknad med CV sendes på e-post til generalsekretær Trond Enger ([email protected]) eller med vanlig post til Venstres stortingsgruppe, Stortinget, 0026 Oslo.

Stilling: Sekretariatsleder Stortinget

Foto: Ole

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**