Medlemsmøte/gruppemøte i Skodje Venstre 17.mars 2014

Omorganisering/effektiviseringsarbeidet i Skodje kommune er i full gang.
Drøfting av saker til administrasjonsutvalet og formannskapet 18.mars og kommuneplanmøter
Alle medlemar og interesserte er velkomne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er for tida stor politisk aktivitet i Skodje og det medfører også mange sosialliberale kveldar rundt kjøkkenbordet i Myrane.

Skodje Venstre har måndag 17.mars medlemsmøte/gruppemøte for å diskutere:

saker til administrasjonsutvalet og formannskapet 18. mars: hovudsak er omstillingsarbeidet i kommunen og økonomirapport

saker til det faste planutvalet 19.mars – hovudsak er Stavsetsaga – eigengodkjenning av reguleringsplan

førebuing til kommuneplanmøter 19. og 20. mars

Møtet vert i Myrane hos Arnstein og Kari kl 19:00

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**